• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Sygedagpenge

 

Dagpenge til selvstændige ved sygdom
Gladsaxe Kommune udbetaler sygedagpenge til alle selvstændige erhvervsdrivende bosat i Gladsaxe, efter 2 ugers sygdom. Ønsker man at sikre sig sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag kan man tilmelde sig en frivillig forsikringsordning som administreres af Arbejdsdirektoratet 

Tilmeldingsskema og vejledning om ordningen fås i social- og sundhedforvaltningen eller hos Statens Administration

Refusion af dagpenge til medarbejdere
Private arbejdsgivere er forpligtet til at betale dagpenge til sygemeldte medarbejdere de første 21 dage. Arbejdsgivere kan dog tegne en forsikring som administreres af BAC, der giver ret til at få refunderet de udbetalte dagpenge. Gladsaxe Kommune refunderer kun dagpenge for medarbejdere bosat i Gladsaxe Kommune. Arbejdsgivere, der betaler løn eller dagpenge til sygemeldte medarbejdere udover de 21 dage, kan få refunderet disse dagpenge ved henvendelse til medarbejdernes bopælskommuner.

Anmeldelsen kan ske elektronisk, via internettet på virk.dk, hvor der ligeledes findes en vejledning.

Når en lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget pga. langvarig eller kronisk lidelse, kan der være mulighed for en § 56 aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Denne aftale giver arbejdsgiveren ret til dagpengerefusion fra 1. sygedag med et beløb svarende til de dagpenge som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til dagpengerefusion i de første 21 dage af lønmodtagerens sygefravær. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens bopælskommune, gælder for to år ad gangen og dækker vedr. den lidelse aftalen omfatter.
 

Raskmeldt på deltid
Både selvstændige erhvervsdrivende og ansatte kan blive raskmeldt på deltid og modtage nedsatte dagpenge i en periode.

Information fås i Social- og Sundhedsforvaltningen.
 

Selvstændige på barselsorlov
Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge under barselsorlov. Hvor meget man kan få afhænger af virksomhedens indtægt. Information og vejledning fås i socialforvaltningen.

 

Blanketter
Diverse anmeldelsesblanketter kan fås ved henvendelse i kommunen eller på kl.dk. Elektronisk indberetning foretages på virk.dk/sygedagpenge.

Af: bkfmbr
Senest opdateret: 26-03-2015

Kontakt

Sygedagpenge opfølgning

Telefontider

Mandag-fredag:
09.00-14.00

Sygedagpenge udbetaling

Telefontider

Mandag-fredag:
09.00-14.00