Din straffeattest

Om den private straffeattest
En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer (Narkotikaloven).

Kriminalregisteret opbevarer oplysninger om dine lovovertrædelser. Hvis du har overtrådt straffeloven eller narkotikalovgivningen, og der er truffet afgørelse i sagen, vil Kriminalregisteret ud fra disse oplysninger udfærdige din private straffeattest.

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på din private straffeattest i 2-5 år. Skemaet nederst på siden viser, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på din private straffeattest.  

 
Om straffeattesten til politi og offentlige myndigheder
Straffeattesten til politi og offentlige myndigheder indeholder oplysninger om de afgørelser, der er registreret i Kriminalregisteret. Det vil sige, at den indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten.

Ingen kan personligt få udleveret denne straffeattest hos Kriminalregisteret. Kun politiet og i særlige tilfælde offentlige myndigheder kan få udleveret disse oplysninger. En offentlig straffeattest kan bl.a. udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Oversigt over hvor længe en overtrædelse står på straffeattesten
 
Dette er en oversigt over, hvilke lovovertrædelser, der står på en straffeattest. Oversigten viser også, hvor længe en lovovertrædelse bliver stående på hhv. din private straffeattest og den straffeattest, der er forbeholdt politiet og offentlige myndigheder.


  
 
Kilde: http://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/straffeattester/

Af:
Senest opdateret: 18-10-2007

Kontakt

SSP konsulenter

Telefontider

Mandag-fredag:
08.30-17.00