Jobcenter Gladsaxe

 

Hvilke opgaver har jobcentret?
Jobcentrenes vigtigste opgave er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. Jobcentrene tilbyder den samme service, som AF og kommunerne tidligere har tilbudt hver for sig, men som nu er samlet ét sted.

Jobcenteret yder rådgivning og vejledning til borgere om mulighederne for at komme i beskæftigelse. Jobcenteret varetager den beskæftigelsesrettede indsats overfor alle ledige i Gladsaxe Kommune, uanset om borgeren modtager kontanthjælp eller dagpenge, og hvilken beskæftigelsesrettede indsats vedkommende har brug for. Jobcenteret yder ikke økonomisk hjælp.

Centeret hjælper den enkelte borger med at finde et job – eventuelt med hjælp fra andre aktører som f.eks. private rekrutteringsfirmaer. Alle borgere sikres en job- og virksomhedsrettet indsats - også dem der har svært ved at finde et arbejde.

Læs mere her.

 

Af: jesped
Senest opdateret: 08-05-2014

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe besøgsadresse

Åbningstider

Mandag-fredag:
09.00-14.00

Telefontider

Mandag-fredag:
09.00-14.00