• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Egeklubben - et daghjem for demente

Egeklubben er en selvstændig del af Seniorcentret Egegården med plads til ca. 8 borgere dagligt. Du kan blive visiteret til Egeklubben, hvis du har en demensdiagnose og er hjemmeboende. Vi lægger stor vægt på at have en hjemlig og rar atmosfære, hvor brugerne har stor medindflydelse på dagligdagen. Hverdagen tilrettelægges, så der veksles mellem aktiviteter og rolige stunder. Egeklubben er et heldagstilbud frem for andre dagtilbud, der typisk er formiddag eller efter-middag.

Egeklubben – daghjem for borgere med hukommelsesproblemer

  • Bor du i Gladsaxe Kommune?
  • Lider du af hukommelsesproblemer?
  • Har du eller din ægtefælle en demensdiagnose?
  • Har du af og til svært ved at overskue hverdagen?
  • Trænger du eller din ægtefælle til aflastning?
  • Har du lyst til samvær med andre mennesker?

Så er Egeklubben måske noget for dig

Visitation
Ønsker du at blive tilknyttet Egeklubben, skal du visiteres af en visitator. Du kan også få en anden til at ringe for dig, for eksempel en af dine pårørende, hjemmeplejen eller din læge.

Pårørende til en demensramt
Når man lever med en demenssygdom eller er pårørende til et menneske med demens, har man særlige individuelle behov. Vi ved at det er meget ressourcekrævende at bo sammen med en demensramt. Det er derfor vigtigt at have kontakt til nogle professionelle omsorgsgivere, som man som pårørende kan søge råd, vejledning og støtte hos. Egeklubben har specialuddannet personale med mange års erfaring og interesse for mennesker med demens. Når man varetager plejen at en demensramt i eget hjem, er det vigtigt, at man bevarer overskuddet og erkender arbejdsbyrden. Det er derfor vigtgit at man modtager den aflastning, der er mulighed for.

Aktiviteter
I Egeklubben er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i samvær med andre.
Aktiviteterne tilpasses så vidt muligt den enkeltes lyst, humør og formåen og har til formål at røre både krop og sind. Vi går tur næsten dagligt medmindre vejret er meget dårligt.
Af andre aktiviteter kan nævnes sang, spil, quiz, bowling, petanque, avislæsning, erindring og pasning af vores egen lille have.

Personalet
Personalet i Egekluben er særligt uddannede i at vejlede mennesker med hukommelsesproblemer. Det betyder, at du kan få hjælp og støtte til at holde dig så aktiv som muligt.

Åbningstider
Egeklubben har åbent alle hverdage fra 9-16. Det er muligt at blive visiteret til en eller to gange om ugen.

Betaling og kørsel
Det er gratis at komme i Egeklubben. Det er muligt at blive kørt til og fra Egeklubben, når du er visiteret til tilbuddet, dette er dog egenbetaling som takseres efter kommunens gældende takster.

Forplejning
I Egeklubben tilbyder vi formiddagskaffe, frokost bestående af smørrebrød og eventuelt en lun ret, eftermiddagskaffe med kage samt drikkevarer i løbet af dagen.
Forplejning betales efter kommunens gældende takst.

 

 

Af: bkfmbr
Senest opdateret: 27-03-2015

Kontakt

Egeklubben

Åbningstider

Mandag-fredag:
09.00-16.00

Telefontider

Mandag-fredag:
08.30-09.30