• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Hvad gør jeg hvis jeg mister mit arbejde

Hvis du bliver ledig kan jobcenteret hjælpe dig med hurtigst muligt at komme i beskæftigelse igen.

Det første, du skal gøre, er at melde dig ledig:

Du melder dig ledig på jobnet.dk

Senest en måned efter at du er blevet ledig, skal du oprette et CV på jobnet.dk. Her indtaster du uddannelser, tidligere jobs og anden relevant information.

Som ledig har du ret og pligt til aktivering. Derfor skal du i samarbejde med jobcenteret udarbejde en jobplan, som beskriver, hvorledes du hurtigst og bedst kommer i beskæftigelse igen. Jobplanen er en bindende kontrakt mellem dig og jobcenteret.

Jobplanen kan f.eks. indeholde tilbud om:

  • Vejledning og opkvalificering
  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskudsjob.

Hvis du er medlem af en A-kasse

Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at søge om dagpenge. Det gør du gennem din egen a-kasse, som du selv skal henvende dig til.

Du kan læse mere om betingelserne for at modtage dagpenge via det følgende link:

Om Dagpenge

Hvis du ikke er medlem af en A-kasse

Hvis du ikke er medlem af en A-kasse eller af andre grunde ikke er berettiget til at modtage dagpenge, har du mulighed for at søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Kontanthjælpsreformen

En grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet er trådt i kraft 1. januar 2014. Det betyder, at vilkårene for at modtage kontanthjælp er ændret. I det følgende kan du læse om, hvilken betydning kontanthjælpsreformen har for dig i det afsnit, som bedst passer på din profil.

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse?

Efter kontanthjælpsreformen kan unge under 30 år uden uddannelse ikke længere modtage kontanthjælp. I stedet kan unge modtage uddannelseshjælp med det mål, at de kommer i gang med en uddannelse.

Du kan læse mere om uddannelseshjælp via det følgende link:

Om uddannelseshjælp

Hvis du er mellem 15 og 30 år og ikke har en uddannelse over folkeskole- eller gymnasielt niveau, kan du modtage råd og vejledning hos Ungeenheden. Du kan blandt andet få tilbudt aktiviteter, der kan ruste dig til uddannelse, tale med din UU-vejleder om dit valg af uddannelse, møde en uddannelsesmentor, få hjælp til din praktikpladssøgning og søge om uddannelseshjælp fra kommunen frem til din start i uddannelse.

Ungeenheden - Gladsaxe Uddannelsesvej

http://www.gladsaxe.dk/ungeenheden                                                                                                                                                                          Gladsaxevej 378, 1. sal tv.
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
Mail: UGU@gladsaxe.dk

Hvis du er under 30 år og har en uddannelse?

Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du mulighed for at få kontanthjælp på ungesats. Jobcenteret tilrettelægger dit aktiveringsforløb med udgangspunkt i, om du kan arbejde - dvs. om du er jobparat. Eller om du har komplekse sociale eller helbredsmæssige problemer, som gør, at du ikke aktuelt har de nødvendige forudsætninger for at arbejde. Hvis du ikke har de nødvendige forudsætninger, bliver du betragtet som aktivitetsparat.

Du kan læse mere om kontanthjælp på ungesats via det følgende link:

Kontanthjælp på ungesats

Hvis du er 30 år eller derover?

Alle på 30 år eller derover modtager kontanthjælp som hidtil. Jobcenteret tilrettelægger dit aktiveringsforløb, med udgangspunkt i om du kan arbejde - dvs. om du er jobparat. Eller om du har komplekse sociale eller helbredsmæssige problemer, som gør, at du ikke har de nødvendige forudsætninger for at arbejde. Hvis du ikke har de nødvendige forudsætninger, bliver du betragtet som aktivitetsparat.

Hvad kan du forvente af jobcenteret

På denne side: Hvad kan du forvente af jobcenteret, kan du læse om jobcenterets metodiske tilgang, og om hvordan vi tilpasser den beskæftigelsesrettede indsats til netop dig.

Du kan finde information om jobcenterets tilbud her: Jobcenterets tilbud.

Af:
Senest opdateret: 14-04-2015

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe besøgsadresse

Åbningstider

Mandag-fredag:
09.00-14.00

Telefontider

Mandag-fredag:
09.00-14.00