• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Træningscenter Gladsaxe

 
Nyhed for ældre
 

Genoptræning
Har du været syg eller er blevet skadet og brug for genoptræning for at komme på ret køl igen? Så kan du læse mere om det i menupunktet genoptræning.

Vedligeholdende træning
Har du brug for at træne i en begrænset periode for at holde dig i gang, så er der en mulighed for det, i det som vi kalder vedligeholdende træning.

Senioridræt
Senioridræt er for dig, som på egen hånd gerne vil holde dig i god form i samvær med andre mennesker. Du kan også dyrke fitness gratis på alle kommunes seniorcentre og på Træningscenter Gladsaxe.

I menupunkterne til venstre kan du også finde information om gratis fysioterapi, muligheder for svagtseende, træning i forbindelse med kræft og KOL, samt om kommunens rehabiliteringspladser, akutpladser og træningscentre.

 

Sagsbehandlingsfrist

Træning efter Serviceloven, genoptræning og vedligeholdende træning: Borgeren har modtaget visitationens afgørelse senest fem hverdage efter, ansøgningen er modtaget, hvis der ikke er behov for hjemmebesøg. Ved behov for hjemmebesøg har ansøger modtaget afgørelse senest ti hverdage efter, ansøgningen er modtaget.

Genoptræning efter Sundhedsloven: Genoptræningsplanen skal være behandlet senest hverdagen efter modtagelsen fra Hospitalet. Borgeren kontaktes af kommu-nen inden tre hverdage efter modtagelse af den elektroniske plan fra hospitalet. Herefter må der højst gå en uge, før udredning påbegyndes. I særlige komplekse sager må der dog gå op til ti hverdage.
 

 
 

Lovgrundlag
Sundhedsloven (åbner i et nyt vindue)
Lov om Social Service (åbner i et nyt vindue)

Af: sofswp
Senest opdateret: 16-01-2018

Kontakt

Træningscenter Gladsaxe

Telefontider

Mandag-fredag:
08.00-15.00