• Få siden læst op
  • Udskriv

Justitsministeren på besøg i Værebro Park


14-04-2015

Justitsminister Mette Frederiksen var mandag på besøg i Værebro Park for at høre om arbejdet med Social Balance og møde beboere og aktører i området.


Ministeren blev budt velkommen af Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst i beboerhuset, og herefter fortalte Gladsaxes kommunaldirektør Bo Rasmussen og sekretariatsleder i Værebro Park Sille Madsen kort om Værebro Park og om arbejdet med projekt Social Balance i boligområdet.

Mødte unge fra Skovbrynet Skole
Mette Frederiksen gik en tur rundt i Værebro Park flankeret af to lokalbetjente, der fortalte om deres arbejde i området. Turen havde et stop i Klub Værebro, hvor ministeren mødte elever fra 9. klasse på Skovbrynet Skole, der fortalte om at være ung i Værebro. Mette Frederiksen spurgte både til elevernes fremtidsplaner og om de føler sig utrygge i området.

En af eleverne spurgte ministeren, hvordan hun vil bekæmpe bandekriminalitet og hun fortalte, at eleverne selv gav en del af svaret, når de gjorde en masse andet end at deltage i kriminaliteten. Hun fortalte også, at det er nemt at blive en del af bandemiljøer, hvor man skal kæmpe mere for at få uddannelse og job, men at det er det, der er vejen frem.

Hørte om det forebyggende arbejde
Turen tilbage til beboerhuset gik gennem skakten under en af blokkene og gennem centret og her talte Mette Frederiksen med Gladsaxes SSP konsulent Jeanette og Jens fra kommunens gadeteam om kriminalitetsforebyggelsen og hvordan gadeteamet arbejder i blandt andet i Værebro.

I centret mødtes ministeren med Ingelise fra afdelingsbestyrelsen, der fortalte om tryghed i området. Turen sluttede af med en kop kaffe sammen med beboere og 8. klasse fra Skovbrynet Skole, der kunne stille spørgsmål til ministeren. Igen blev hun spurgt til, hvordan hun ville bekæmpe bandekriminalitet, ligesom flere gerne ville fortælle, at de følte sig trygge i området. Mette Frederiksen sluttede af med at takke for rundturen og de gode samtaler. Hun tog en masse med fra Værebro og var glad for de mange input.

Et godt sted at bo og vokse op
Projekt Social Balance i Værebro Park skal være med til at gøre området til et godt sted at bo og vokse op. Derfor er Gladsaxe Kommune, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og boligafdelingen i Værebro Park gået sammen i et udviklingsfællesskab, der skal forandre Værebro Park fra et udsat boligområde til en velfungerende, blandet bydel. Værebro Park skal være en bydel, hvor alle der bor eller færdes i området, kan være med til at gøre en positiv forskel for området.

Læs mere om projekt Social Balance i Værebro Park på gladsaxe.dk/vaerebroparkAf: tmfpbr
Senest opdateret: 31-08-2015