Diabetes

Type 2 diabetes er en sygdom i stærk vækst. Ikke bare i verden omkring os, men også i Gladsaxe Kommune. Forebyggelsescentrets diabeteskonsulent arbejder sammen med blandt andre kommunens praktiserende læger og ansatte i Social og Sunhedsforvaltningen med forebyggelse og tidlig opsporing af type 2 diabetes blandt kommunens borgere, samt med forebyggelse af komplikationer hos dem, som allerede har fået stillet diagnosen diabetes.

Har du spørgsmål relateret til diabetes?

Du kan kontakte diabeteskonsulenten Dorthe Svanberg på telefon 2938 8234.

Kronisk sygdom