Hjerte-kar-sygdomme

Der er sket store fremskridt både i behandling og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme, og antallet af dødsfald på grund af hjerte-kar-sygdom er det halve i dag i forhold til i 1995. Omkring 428.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom.

Hjertesygdom berører altså mange mennesker – hvad enten man selv har en hjertesygdom eller man er pårørende til en, der er ramt af hjertesygdom.
Det er meget forskelligt, hvor meget sygdommen fylder i hverdagen – nogle har mange daglige symptomer, og andre har kun enkelte anfald, hvor de mærker noget til sygdommen.

Har du spørgsmål relateret til hjertesygdomme?
Kontakt: Hjertesygeplejerske Kirsten Gerholt på telefon 39 57 57 60

Kronisk sygdom