Regler for frivilligt arbejde

Alle har ret til at udføre frivilligt arbejde. Men hvis du modtager dagpenge, efterløn, overgangsydelse eller seniorydelse og gerne vil udføre frivilligt arbejde, skal du være opmærksom på reglerne.

Hvad siger loven om frivilligt socialt arbejde?

Det er således, at nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i dagpenge og efterløn. Du skal altid oplyse din A-kasse om din deltagelse i frivilligt arbejde. Vær særlig opmærksom på at oplyse A-kassen om ændringer i arbejdets karakter. Der skelnes mellem frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde. Du kan læse mere hvilke typer af frivilligt arbejde, der kan udføres uden træk i overførselsindkomster hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

Særligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere

Fra 1. januar 2018 kan dagpengemodtagere udføre op til 10 timers frivilligt arbejde i en forening eller almennyttig organisation, mens efterlønnere kan udføre op til 15 timer uden fratræk.

Gælder kun for almennyttige organisationer og foreninger

Ordningen gælder kun for frivillige i almennyttige organisationer og foreninger – og altså fx ikke for frivillige, som organiseres direkte af en kommune.

Regler for modregningen er uændrede

Selve afgrænsningen mellem, hvornår der er tale om frivillig aktivitet og frivilligt arbejde, og de undtagelser, hvor modregningen sker fra første time, er også uforandrede i forhold til de hidtil gældende regler.

Frivillige i kommunalt regi

Hvis du er på dagpenge eller efterløn skal du være opmærksom på, at der altid vil blive trukket i din ydelse, hvis du er frivillig på en kommunal institution.