Kultur, fritid og idrætsforeninger

I Gladsaxe Kommune findes der en lang række foreninger, der tilbyder aktiviteter for alle.

Foreninger i Gladsaxe Kommune

Idrætsforeninger

I Gladsaxe er der et rigt idrætsliv, hvor der er mulighed for at finde foreninger, som tilbyder aktiviteter inden for langt de fleste idrætsgrene. Alle idrætsforeninger tilbyder prøvetimer før indmeldelse.

FIG varetager idrættens interesser

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe. F.I.G.  varetager idrættens interesser over for politikerne.
FIG's sekretariat hjælper sine medlemsforeninger med rådgivning, information og inspiration til klubarbejdet.

Spejderforeninger

I Gladsaxe Kommune er der ca. 15 grupper og kredse inden for Det Danske Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere i Danmark, KFUM-spejderne og FDF. Grupperne holder primært til i deres egne spejderhytter eller i kirker rundt om i kommunen.

BUS varetager de lokale spejderforeningers interesser

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe (BUS) er interesseorganisation for de uniformerede børne- og ungdomskorps. BUS varetager de lokale interesser i det frivillige børne- og ungdomsarbejde over for Gladsaxe Kommune. 

Øvrige foreninger

De øvrige foreninger omfatter alle typer af hobby- og kulturforeninger, undtaget idræts- og spejderforeninger.

Indenfor området er der mulighed for at finde foreninger, som tilbyder aktiviteter inden for musik, dans, teater, kortspil og meget mere.

Foreningen Kulturen i Gladsaxe

Kulturen i Gladsaxe varetager de øvrige foreningers interesser over for politikerne, og udgiver bladet KULTUREN, som blandt andet fås på bibliotekerne.

 

Har I brug for at søge støtte, lokaler m.m.

Hvis I som allerede etableret forening har brug for økonomisk støtte, at låne et lokale til jeres aktiviteter eller hjælp til at rekruttere flere frivillige til jeres forening, kan I finde råd og vejledning under emnet Info til foreninger.