Akutpulje

Søg opstartsstøtte til nye foreninger eller grupper, eller støtte til akut opståede initiativer eller aktiviteter.

I akutpuljen kan der løbende søges opstartsstøtte til nye foreninger eller grupper, eller støtte til akut opståede initiativer eller aktiviteter forudsat at foreningen ikke har fået ordinær § 18 støtte det gældende år.

Hvilke kriterier er der for at søge om støtte hos Akutpuljen?

Ved ansøgninger gælder de samme kriterier som for § 18 puljen.

Hvor stort beløb kan der ansøges om?

Der kan søges et starttilskud på max. 5.000 kr. Der er ca. 25.000 kr. i Akutpuljen.

Skal vi bruge ansøgningsskema?

Der skal ikke anvendes ansøgningsskema når I søger om støtte fra Akutpuljen. Interesserede skal kontakte Frivillighedskoordinatoren i De Frivilliges Hus med en begrundet ansøgning - hvad søges der til og hvorfor? Ansøgninger godkendes af Social- og Sundhedsforvaltningen.
Find kontakt oplysningerne på Frivillighedskoordinatoren under Kontakt FrivilligTeamet.

Der er ingen ansøgningsfrist

Akutpuljen har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende hele året.

Regnskab og evaluering af støtte fra Akutpuljen

Der skal i lighed med resten af § 18 puljen indsendes både et regnskab og et evalueringsskema, når aktiviteten er afsluttet eller senest ved udgangen af maj måned det efterfølgende år.