Børneattester til frivilligt arbejde med børn

Alle foreninger skal indhente børneattest hos politiet for ledere, trænere, frivillige og andre i foreningen, der beskæftiger sig med børn under 15 år.

Når I har et foreningsmedlem, der skaI arbejde med børn under 15 år SKAL I indhente en børneattest hos politiet. Denne attest henter I digitalt på politiets hjemmeside. I skal oplyse jeres forenings CVR-nr og NemID, derigennem bliver jeres forening identifiseret og I får tilsendt børneattesten på pågældende medlem.

Hvor kan vi hente børneattester?

I kan hente børneattesten på politi.dk

Hvad er en børneattest?

Børneattesten er navnet på den særlige straffeattest, hvor I kun får oplyst om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Børneattesten indeholder ikke oplysninger om eksempelvis tyveri, spirituskørsel og lignende.

Hvis I ikke indhenter børneattester!

Hvis kommunen får information om, at foreningen ikke indhenter børneattester, vil tilskud og lokaler blive taget fra foreningen.

Læs mere i pjecen Børneattester i foreningerne, hvor du kan se Gladsaxe Kommunes anbefalinger

Forebyggelse - en attest alene gør det ikke

Børneattesten skal betragtes som et supplement til foreningens øvrige tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge. Tag en snak i bestyrelsen om, hvordan I etablerer et trygt miljø i jeres forening, for både børn og voksne.

Få hjælp til at arbejde med emnet

Mange foreninger i Gladsaxe har arbejdet med emnet, så hvis I er usikre på, hvordan I skal gribe det an, kan det være en hjælp at høre, hvordan andre har gjort. Kontakt os gerne, hvis I vil have ideer og en snak om, hvordan I kan drøfte emnet i bestyrelsen.

Foreningens leveregler

Udgangspunktet for levereglerne kan være en evaluering af skrevne og uskrevne regler i foreningen. Det kan tage udgangspunkt i konkrete emner som for eksempel overnatning, badning og omgangstone i foreningen.

Levereglerne skal sikre mod seksuelle krænkelser i foreningen

Levereglerne skal både sikre, at der ikke opstår seksuelle krænkelser af børn og unge i foreningen, og at der ikke opstår situationer, hvor voksne i foreningen bliver mistænkeliggjort. Med klare retningslinjer for omgang i foreningen, og hvordan en mistanke håndteres, kan dette forebygges.

Mistanken opstår

Hvis mistanken opstår i foreningen, så kontakt Gladsaxe Kommune. Vi har en specialistgruppe vedrørende mistanker om seksuelle krænkelser af børn og unge, der kan træde til.

 

 

Politiet

På Politiets hjemmeside kan I indhente børneattester og læse om de gældende regler.

Politiet

Børneattester i foreningslivet

Hvilke forholdsregler skal I tage for at undgå at børn og unge i jeres forening bliver udsat for seksuelle overgreb.

Børneattester i foreningslivet

Kontakt FrivilligTeamet

Hvis I gerne vil have råd og vejledning i, hvordan I bedst sætter reglerne i jeres forening.

Kontakt FrivilligTeamet

Mistanke om overgreb

Hvis I har mistanke om seksuelt overgreb på et barn eller ung, skal I straks kontakte kommunens specialistgruppe.

Mistanke om seksuelt overgreb