CVR og Nemkonto

For at kunne modtage tilskud fra det offentlige, skal jeres forening have et CVR-nummer og være tilknyttet Nemkonto.

Al kommunikation til og fra det offentlige foregår gennem jeres digitale postkasse. Det er derfor vigtigt, at I opretter adgang til postkassen.  Læs mere her: På www.virk.dk/postkasse kan I se, hvordan I opretter og aktivere jeres digitale postkasse.

Hvorfor skal foreninger have CVR-nr., Nemkonto, NemID og Digital post?

CVR-nr. og Nemkonto

CVR-nr. benyttes som identifikation af jeres forening. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver kun udbetalt til den Nemkonto, der er tilknyttet jeres forening.

Vi bruger jeres CVR-nr. til at identifisere jeres foreningen, når vi sender regninger til jer. Det kan for eksempel være hvis I skal betale gebyr for at benytte lokaler udenfor normal åbningstid.

Nem-ID - til netbank og digital post

Jeres forening skal benytte Nem-ID for at bruge net-bank. Når I skal læse den digitale post, som I modtager fra det offentlige, skal I bruge foreningens Nem-ID til at logge på den digitale postkasse.

Hvorfor modtager foreningen digital post?

Al kommunikation mellem jeres forening og det offentlige foregår via digital post. I er som forening forpligtiget til at modtage digital post fra det offentlige.

Omlægningen til de digitale løsninger er et resultat af lovkrav og har til formål at understøtte effektivisering af den offentlige sektor.

Sådan foregår det

  • I skal registrere jeres forening på http://www.virk.dk - start frivillig forening - det er også på virk.dk at I kan oprette et CVR nr.
  • Når I har registreret jeres forening på virk.dk, skal I kontakte det pengeinstitut, hvor jeres forening har foreningskontoen. Banken skal registrere kontoen som Nemkonto. I skal oplyse jeres forenings CVR nr. til banken, når kontoen skal registreret som Nemkonto.
  • Efterfølgende skal I kontakte Gladsaxe Kommune. I sender en mail til kultur@gladsaxe.dk, i mailen skal I oplyse jeres CVR nr. Vi skal bruge CVR nr. hvis vi skal sende jer en regning.
  • Til sidst skal I rekvirere Nem-ID virksomhed/medarbejdersignatur på www.virk.dk/postkasse

Et par gode råd

  • Når I modtager en anmodning om at bekræfte jeres CVR-nummer, så skal I sørge for, at det sker inden den angivne tidsfrist. Hvis foreningens CVR-nummer udløber, skal I rekvirere et nyt nummer og sørge for at underrette banken, kommunen m.fl. Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked. om at I har fået nyt CVR nr.
  • Når I skal gøre klar til at modtage digital post, oprette NemID osv. kan I finde gode vejledninger på hjaelp.virk.dk
  • Bibliotekerne afholder kurser og er behjælpelige i forhold til at gøre alle foreninger digitale. 
  • Du kan også læse mere om Digital post.