Husk foreningens vedtægter

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt.

Hvordan stifter vi en forening?

Det er nemt at starte en forening, og det kræver ingen tilladelse, da der er foreningsfrihed i Danmark.

Kort fortalt stifter man en forening ved at blive enige om et regelsæt for foreningen – vedtægterne – og vælge en bestyrelse og en foreningsrevisor. Så er man officielt en forening - mere skal der ikke til. 

Hvad er en forening?

En forening er en måde for en gruppe mennesker at organisere sig omkring en bestemt aktivitet eller interesse. Foreninger er demokratisk organiseret med en række aftalte spilleregler - vedtægter, så man i fællesskab kan tage beslutninger.

De overordnede beslutninger vil typisk foregå på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende samt vælge, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse.

Husk at holde stiftende generalforsamling

Den nye forening skal holde en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og der vælges en bestyrelse.
Kontakt gerne frivilligteamet for at få hjælp til vedtægterne. Kontakt til frivilligteamet

Hvorfor skal en forening have vedtægter?

Man kan kalde foreningsvedtægter for foreningens spilleregler, for det er her alle væsentlige regler, er fastlagt.
Gode udførlige vedtægter vil som regel ikke blive brugt i det daglige foreningsarbejde. Men i de situationer, hvor I pludselig står overfor uforudsete problemer eller konflikter, er det rart at kunne bruge de fælles spilleregler for foreningen. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i og gøre brug af de demokratiske spilleregler, der er gældende for foreningen.

Vedtægterne skal gøre jeres frivillige arbejde i foreningen lettere

Vedtægtsarbejdet er ikke formålet med foreningsarbejdet, men kun et middel til at få det sat på skinner.
Alle overskrifterne i jeres vedtægter skal være en paragraf for sig selv. Er der flere punkter under en overskrift, skrives de som stk. 1, stk. 2 osv.
Husk at kigge vedtægterne igennem af og til for hele tiden at sikre, at vedtægterne svarer til, hvordan det daglige frivillige arbejde fungerer. 

Vedtægterne skal godkendes på den stiftende generalforsamling

Forslag til vedtægter

Vedtægterne kan indeholde følgende paragraffer:

 • §1 -  Foreningens navn
 • §2 -  Foreningens hjemsted og stiftelsesår
 • §3 -  Foreningens formål
 • §4 -  Medlemsskab
 • §5 -  Udelukkelse, karantæne og eksklusion
 • §6 -  Kontingent
 • §7 -  Regnskabsår
 • §8 -  Bestyrelsen
 • §9 -  Tegningsregler
 • §10 - Generalforsamling
 • §11 - Ekstraordinær generalforsamling
 • §12 - Vedtægtsændringer
 • §13 - Opløsning af foreningen, herunder anvendelse af overskud

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven beskriver regler for foreningsdannelse, kommunale tilskud og lokaletildeling.

Folkeoplysningsloven

Ny forening - Hva´så?

Her i pjecen kan I læse meget mere om, hvordan I skriver vedtægterne til jeres nye forening.

Ny forening - Hva´så?