Regler og retningslinjer

Tavshedspligt, forsikringer og straffeattester er vigtige at have styr på i forhold til samarbejdet med frivillige.

Regler og retningslinjer

Værktøjer og redskaber

Eksempler på samarbejdsaftaler, checklister og andre praktiske redskaber til samarbejdet med frivillige

Værktøjskassen

Medborgerskabsstrategi

Denne medborgerskabsstrategi erstatter Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik. Fokus er bredere end tidligere, nemlig på aktivt medborgerskab; herunder frivillighed. Strategien udstikker visionen for udviklingen af frivilligheden og civilsamfundet på tværs af alle frivilligområder og forvaltninger

Medborgerskabsstrategi

Forbered jer på samarbejdet

Det er vigtigt at både ledere og medarbejdere er ordenligt forberedt på at samarbejde med de frivillige.

Forbered samarbejdet

Spillereglerne

Kommunen har udfærdiget et sæt spilleregler der fastlægger roller, ansvar, rettigheder og forpligtelser.

Læs spillereglerne her

Forsikring af frivillige

Frivillige er dækket af arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring ligesom medarbejdere, når de er tilknyttet en kommunal arbejdsplads.

Forsikring af frivillige