Dialog om opgaverne

Når I inddrager frivillige på jeres arbejdsplads, er det vigtigt med en god dialog om opgavefordeling.

Forbered arbejdspladsen

Tag godt imod de frivillige

En god introduktion ses som en god investering ift. udbyttet for både arbejdsplads og den frivillige.

Tag godt imod de frivillige

Rekruttering af frivillige

Når I skal rekruttere er det en god idé at tænke kreativt f.eks. tidligere medarbejdere, pårørende.

Rekruttering af frivillige

Bibehold de frivillige

For at give den frivillige et personligt udbytte af sit arbejde, er det vigtigt at bruge den frivilliges kompetencer.

Bibehold de frivillige