Bibehold det gode samarbejde med de frivillige

Mange arbejder frivilligt for at hjælpe andre -men mange gør det også for at få et personligt udbytte. Det er vigtigt at tænke på, hvis I gerne vil fastholde de frivillige hos jer.

Inddrag de frivillige og giv dem indflydelse

De frivillige skal have opgaver, der giver mening og som er med til at gøre en forskel. Det vil ofte være en god ide, hvis de frivillige selv kan have medbestemmelse på opgaver og planlægning. Ofte har frivillige selv gode ideer til nye tiltag eller nye måder at løse opgaverne på. Giv plads til indflydelse og nytænkning.

Fælles temamøder

Hvis I har flere frivillige på arbejdspladsen, kan det være en god ide at afholde fællesmøder med relevante temaer for arbejdspladsen og de frivillige.

Opkvalificerende kurser og socialt samvær

Det kan være en god ide at afholde særlige temamøder eller kurser for de frivillige. Eller give de frivillige mulighed for at deltage i relevante arrangementer på arbejdspladsen. Det kan også være en årlig sommerfest for de frivillige, for på den måde at anerkende deres arbejde.

Værdsæt de frivillige i hverdagen

Husk at anerkende den frivilliges arbejde i hverdagen. De frivillige får ikke løn for at komme på arbejdspladsen, så det er vigtigt, at den frivillige kan mærke, at arbejdsindsatsen bliver værdsat.