Forberedelse på arbejdspladsen

Når I indgår en samarbejdsaftale med frivillige er det vigtigt, at I forud for denne aftale har haft en dialog ansatte og ledere i mellem i forhold til hvilke forventninger, I har til det kommende samarbejde.

Dialog mellem ansatte, brugere og ledere

Når I inddrager frivillige på jeres arbejdsplads, er det vigtigt at starte processen med en god dialog omkring opgavefordeling, organisering af arbejdet og afklaring af behov og forventninger. Overvej om planer og ideer skal drøftes i arbejdspladsens MED-udvalg.

Hvilke udfordringer kan der komme i samarbejdet?

Det kan være vanskeligt på forhånd at forestille sig hvilke udfordringer og dilemmer, der kan opstå i samarbejdet mellem jeres arbejdsplads og de frivillige. Holbæk Kommune har udviklet et Dialogspil, hvor der bliver sat fokus på de forskellige situationer, der kan opstå. I kan låne Dialogspillet hos frivillig teamet, og for eksempel spille det til et personalemøde.

Hvad siger fagforeninger om samarbejdet?

Fagforeningen FOA og Frivilligt Forum har defineret nogle spilleregler for, hvordan man bedst muligt inddrager frivllige på offentlige arbejdspladser.  I kan downloade de syv spilleregler her, og blive klogere på hvordan I skaber de mest optimale forhold for samarbejde. Spillereglerne kan også være nyttige at inddrage i dialogen i den indledende proces om det at inddrage frivillige hos jer. 

Definer rammerne

Beskriv opgaver og organisering af de frivillige, og afklar, hvem der bliver kontaktperson for de frivillige. Overvej om der skal holdes regelmæssige møder med de frivillige, og afklar hvilke andre ledelsesmæssige og administrative opgaver, de frivillige medfører.

Sparring og kompetenceudvikling

Gladsaxe Kommune har etableret et netværk for ansatte, der arbejder med frivillige. Netværket mødes to gange om året. Deltagerne i netværket kan også mellem netværksmøderne trække på hinandens erfaringer. Hvis du gerne vil deltage i netværket, skal du kontakte frivillig teamet.

Hvordan bliver vi bedre til samarbejdet med de frivillige?

Gladsaxe Kommunes interne kursuskatalog udbyder et kursus om inddragelse af frivillige på offentlige arbejdspladser. Tjek kursuskataloget for oplysninger om næste kursus.

 

Eksterne kursustilbud

Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder kurser målrettet mod offentlige ansatte, der arbejder med frivillige.

Center for frivilligt socialt arbejde