Rekruttering af frivillige

Når I skal rekruttere nye frivillige, er det vigtigt, at I tænker kreativt. Rekrutter tidligere og pensionerede medarbejdere, der ønsker at bibeholde kontakten til arbejdsmarkedet. Det kan også være pårørende til tidligere eller nuværende brugere af jeres tilbud.

Hvor findes de frivillige?

På mange arbejdspladser viser det sig, at der et stort frivilligpotentiale blandt pårørende til beboere og brugere af stedet. Også tidligere ansatte kan være interesserede i at bevare tilknytningen til deres gamle arbejdsplads, når de for eksempel går på pension. Og endelig er der ofte et stort potentiale blandt brugerne af tilbuddet.

Er der frivillige blandt arbejdspladsen netværk?

I kan også tænke i institutionens eller arbejdspladsens egne netværk. Og endelig er der muligheden for at annoncere efter frivillige. I lokalavisen, på jeres egen hjemmeside, og på den landsdækkende database frivilligjob.dk.

Hvis I skriver et jobopslag

Når I skriver et opslag, hvor I annoncerer efter frivillige, er det en god ide, at være så specifik omkring opgaver, tidsforbrug, eller specifikke kvalifikationer som muligt.

  • Hvad det er, der gør det til noget helt særligt, at være frivillig på jeres arbejdsplads?
  • Hvad kan I tilbyde de frivillige?
  • Hvad får den frivillige ud af sit engagement? Det kan blandt andet være gode oplevelser, indflydelse, at gøre en forskel for andre mennesker og selvudvikling... Eller noget helt femte?

Indledende samtale

Når I får en henvendelse fra en potentiel frivillig, er det vigtigt hurtigt at følge op på den med en indledende samtale med personen. Her kan I spørge ind til personens forventninger til opgaver og relation til arbejdspladsen, deres kvalifikationer samt afklare, om personen er et godt match til både opgaver, beboere og ansatte.

Hvis ikke det er tilfældet, er det vigtigt at sige nej tak på en ordentlig måde. Og henvis gerne personen til frivillig teamet, der kan hjælpe vedkommende med andre muligheder for at blive frivillig i Gladsaxe.

Eksempel på tjekliste til samtale

Gladsaxe Handicapcenter og Cathrinegården har skrevet en tjekliste til deres indledende samtaler.

Eksempel på tjekliste til samtale