Tavshedspligt

Den frivillige medarbejder har tavshedspligt. Det er vigtigt at lederen gør medarbejderen opmærksom på dette.

Tavshedspligt

Forsikring af frivillige

Frivillige er dækket af arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring ligesom medarbejdere, når de er tilknyttet en kommunal arbejdsplads.

Forsikring af frivillige

Straffe- og Børneattester

Den kommunale ledelse stiller krav om, at den frivillige skal fremvise straffeattest, hvis ledelsen skønner det nødvendigt.

Straffe- og Børneattester

Arbejdsmiljø

Frivillige er også indbefattet af APV (arbejdspladsvurdering) og AMO (arbejdsmiljøorganisation).

Arbejdsmiljø