Arbejdsmiljø

Hvis frivillige er fast tilknyttet en arbejdsplads, skal arbejdspladsens almindelige APV (arbejdspladsvurdering) og AMO (arbejdsmiljøorganisation) også dække de frivillige.

APV skal tage højde for de frivillige

Man skal ved udarbejdelsen af APV tage højde for, at den også skal omfatte de frivillige på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer også de frivillige

 Arbejdsmiljørepræsentanterne skal gøres opmærksomme på, at de også agerer for de frivillige.

Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan I læse mere om, hvordan I sikrer et godt arbejdsmiljø.

Frivilliges arbejdsmiljø