Forsikring af frivillige

Personer, der udfører frivilligt arbejde for Gladsaxe Kommune, sidestilles både i forhold til arbejdsskader og ansvarsforsikring med kommunale medarbejdere.

Forsikring af frivillige på arbejdsskadeområdet

Personer, som kommer til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde eller frivillig indsats efter aftale med Gladsaxe Kommune, har ret til erstatning i henhold til lov om arbejdsskadesikring ligesom kommunens medarbejdere. Skade anmeldes af arbejdspladsen ligesom medarbejderes skader anmeldes.

Forsikring af frivillige på ansvarsområdet

Ansvarsforsikring dækker tingskade eller personskade på tredje person forvoldt af den frivillige. Også her er frivillige dækket tilsvarende kommunale medarbejdere, uanset om de udfører frivilligt arbejde eller gør en frivillig indsats i tilknytning til en kommunal arbejdsplads.

 

Frivillige i kommuner

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde  kan du læse mere om love og regler for frivillige i kommuner

Frivillige i kommuner