Straffe- og Børneattester

Den kommunale ledelse kan stille krav om, at den frivillige fremviser straffeattest, hvis ledelsen skønner det nødvendigt.

Børneattest

Børneattest skal altid rekvireres, hvis den frivillige har kontakt med børn under 15 år.

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger om, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Forældelsesreglen gælder ikke for børneattester

Hvis en person er dømt for disse overtrædelser, vil det også fremgå af en almindelig straffeattest. Men efter en vis årrække vil dommene ikke længere stå på straffeattesten som følge af forældelsesreglerne. Disse forældelsesregler gælder ikke for børneattester. Læs mere om børneattester her

Hvem vurderer, om der skal rekvireres en børneattest?

Børne- og Kulturforvaltningen

I Børne- og Kulturforvaltningen har den relevante afdelingschef ansvaret for at vurdere, om den frivillige skal fremvise straffeattest, og afdelingschefen vurderer herefter selve straffeattesten.

Social- og Sundhedsforvaltningen

I Social- og Sundhedsforvaltningen har arbejdspladsens leder dette ansvar.

Straffeattest fra den frivillige

Straffeattest rekvireres i alle tilfælde, når den frivillige er i dag-, døgn- og rådgivningstilbud for børn og unge, dag- og botilbud for voksne samt i folkeskolen eller får adgang til borgerens hjem.

En plettet staffeattest behøver ikke at medføre, at den frivillige afvises

En plettet straffeattest er ikke nødvendigvis en hindring for at udføre frivilligt arbejde. Ledelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde om en plettet straffeattest skal medføre, at den frivillige afvises.

Politiet

På Politiets hjemmeside kan I indhente børneattester og læse om de gældende regler.

Politiet

Børneattester i foreningslivet

Hvilke forholdsregler skal I tage for at undgå at børn og unge i jeres forening bliver udsat for seksuelle overgreb.

Børneattester i foreningslivet