Frivilligteamet

Linda Dybdal Nielsen - Frivillighedskoordinator og leder af De Frivilliges Hus

Social- og Sundhedsforvaltningen - De Frivilliges Hus

Telefon: 39 57 58 37
E-mail: linnie@gladsaxe.dk  

Det sociale område dækker foreninger, der arbejder for og med borgere, der er udsatte eller har brug for særlig hjælp og støtte.

De Frivilliges Hus kan hjælpe og rådgive frivillige foreninger på det sociale område.

Hvis du gerne vil være frivillig, kan du også kontakte huset.

På gladsaxe.dk/DeFrivilligesHus kan du læse mere om frivilligt socialt arbejde og De Frivilliges Hus.

Rikke Clausen - Fritidskonsulent

Børne- og Kulturforvaltningen - Kultur, fritid og unge

Telefon: 39 57 53 39
E-mail: bkfrcl@gladsaxe.dk

Kultur- og fritidsområdet dækker kultur- og fritidsforeninger for både børn, unge og voksne.

Rikke kan hjælpe foreninger og frivillige på kultur- og fritidsområdet.

Hvis jeres forening har brug for at søge økonomisk støtte, kan Rikke rådgive og vejlede jer i, hvor og hvordan I søger, og kender også til mange forskellige støttemuligheder til lokale initiativtagere.

Ea Lykke Elsborg - Ældrekonsulent

Social- og Sundhedsforvaltningen - Ældreområdet

Telefon: 39 57 55 43
E-mail: sofeel@gladsaxe.dk

Ældreområdet dækker seniorklubber, pensionistforeninger og frivilligt arbejde for og med ældre.

Ea kender til hele seniorområdet i Gladsaxe Kommune. Spørgsmål om seniorklubber, pensionistforeninger, frivillige ordninger og frivilligt arbejde for og med ældre kan Ea hjælpe med.

Hvis du gerne vil være frivillig på ældreområdet, er det Ea, du kan kontakte og høre mere om dine muligheder.  

Pia Bagger - Idrætskonsulent

Børne- og Kulturforvaltningen - Kultur, Fritid og Unge

Telefon: 39 57 53 38  
E-mail: bkfpba@gladsaxe.dk

Idrætsområdet dækker idrætsforeninger, idrætstilbud og idrætsanlæg i Gladsaxe.

Pia har kendskab til idrætsområdet med foreninger, idrætsanlæg og andre idrætstilbud. Har du spørgsmål om drift, tilskud, puljer og frivillige i forhold til en idrætsforening eller vil du sammen med andre stifte en idrætsforening, så kan du få råd og vejledning.

Har du en idé til en aktivitet eller et projekt, hvor idræt og frivillige går sammen, så kontakt Pia.

Katja Mesterton - By- og miljøområdet

By- og Miljøforvaltningen - Miljøafdelingen

Telefon: 39 57 59 40
E-mail: katmes@gladsaxe.dk

By- og miljøområdet dækker frivilligt arbejde inden for miljø og natur.

Katja kan hjælpe foreninger på miljø- og naturområdet, og frivillige inden for det grønne område.

Corporate Social Responsibility  - CSR

Hvis I som virksomhed vil involvere jer i frivilligt arbejde, enten ved at samarbejde med frivillige organisationer eller ved at hjælpe jeres medarbejdere til at udføre frivilligt arbejde, kan I kontakte Katja for råd og vejledning.

Personalekonsulent

Strategi, kommunikation og HR

Telefon: 
E-mail:

Personalespørgsmål og HR

Personalekonsulenten kan hjælpe kommunale arbejdspladser, der har frivillige tilknyttet med spørgsmål om for eksempel aftaler, arbejdsopgaver og rollefordeling. 

Vil du være med?

Vil du være med til at gøre en forskel? Læs her om borgere i Gladsaxe, der gør en forskel gennem frivilligt arbejde.

... til at gøre en forskel