Virksomheder og samarbejde med frivillige

Virksomheder er en del af byens lokalsamfund, og flere og flere ønsker at gøre en aktiv indsats i lokalområdet f. eks. ved at tilbyde kompetencer eller tid til frivilligt arbejde.

Erhvervslivet bliver i stigende grad mødt af forventninger om at udvise social ansvarlighed. De fleste danske virksomheder er i dag bevidst om begrebet Corporate Social Responsibility (CSR), fordi det spiller en rolle i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, markedsføring af virksomhedens nye produkter, og når man søger nye samarbejdspartnere.

Samfundsansvar

Socialt engagement handler blandt andet om at tage socialt ansvar for egne medarbejdere og for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan fx foregå som forebyggelse, fastholdelse og indslusning. Der er tale om indsatser, som virksomhederne gør ud over det, de er forpligtet til i lovgivningen.

CSR-strategi

Med en strategi for samfundsansvar (CSR-strategi) kan virksomheden afdække hvilke områder og aktiviteter, der skal fokuseres på. Strategien kan hjælpe med at binde arbejdet med samfundsansvar sammen med forretningen som helhed.

Socialt ansvar; et konkurrenceparameter

Når I som virksomhed giver en hånd til lokalsamfundet ved at tage et socialt ansvar – er det samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.

Tydeligt ansvarlig profil giver flere kunder

I følge Dansk Industri viser undersøgelser, at virksomheder med en CSR profil, har lettere ved at tiltrække såvel kunder som nye medarbejdere. Og at medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold styrkes, i virksomheder med tydelig samfundsansvarlig profil.

 

Samfundsansvar.dk

CSR kan betragtes som et centralt element i ens måde at drive virksomhed på. Mere om centrale fokusområder inden for CSR.

Mere om CSR

Idékatalog om frivillighed

Socialministeriet har lavet et idékatalog: Sociale partnerskaber med virksomheder – Idékatalog til innovative områdeindsatser

Idékatalog

Undersøgelse fra DI

Virksomheder med en tydelig CSR profil har lettere ved at tiltrække såvel kunder som medarbejdere.

Læs mere på Dansk Industri

Skanskas drejebog

Virksomheden Skanska har lavet en drejebog om frivilligt arbejde i arbejdstiden. 

Skanskas drejebog