Brændeovne

Her kan du finde gode råd, hvordan bedst fyrer op i brændeovnen og hvilke typer brænde du ikke må brænde af.

10 gode råd om brændeovne

  1. Du har som regel brug for en mindre ovn, end du tror. 
  2. Fyr lidt men tit, så du opnår høj temperatur og tilstrækkelig luft. Giv kraftig luft i starten og mindre, når træet er blusset af. Så længe, der er gule flammer skal du ikke skrue ned for luften.
  3. Brændet skal være tørt. Lageret skal være overdækket i mindst et år. Tag det ind i god tid inden det skal bruges.
  4. Lad ikke ovnen brænde hele natten med et minimum af luft. Skorstenen kan sode til og dårlig forbrænding er sundhedsskadeligt. Luk aldrig fuldstændig for luften. 
  5. Tænd op med tørt kvas eller pindebrænde. Brug et minimum af avissider og undgå kulørte sider som reklamer og ugeblade.
  6. Køb evt. en ny brændeovn eller kedel. Udslippet af partikler vil kunne halveres, hvis du skifter til en ny model. Et moderne træpillefyr forurener kun 1/10 af, hvad en gammel brændekedel gør. 
  7. Ved køb af ny brændeovn anbefaler Miljøstyrelsen forbrugerne at købe en DS-godkendt og/eller svanemærket brændeovn. 
  8. Sørg for, at ovnen er godt isoleret. 
  9. Hold brændeovnen godt lukket, når den er i brug, ellers forsvinder varmen op i skorstenen. Åbne pejse er uegnede til opvarmning. 
  10. Hvis du er i tvivl om din brændeovn generer, så gå uden for og se om der er meget røg. Den ideelle forbrænding kendes på, at røgen er usynlig. Synes du, det lugter grimt, er der stor sandsynlighed for, at du gør noget forkert.

 Læs mere om korrekt fyring på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvilke typer træ brænder bedst

Brænd aldrig imprægneret, limet, malet eller lakeret træ, tryksager, mælkekartoner, træpaller, pap eller plast. Når du har tændt op, og det brænder godt, må du heller ikke bruge aviser.

Træpaller i brændeovnen

Der har været diskussion af, hvorvidt man kunne brænde træpaller i almindelige brændeovne, men det er nu endelig besluttet, at det er forbudt.

Brænd ikke affald af!

Det er også forbudt at brænde alle andre former for affald. Det udvikler giftige dampe (saltsyre m.m.), som angriber luftvejene hos mennesker og dyr.

Hvis kommunen modtager klager

Hvis Gladsaxe Kommune modtager klager over røggener, vil Teknik - og Miljøforvaltningen eller skorstensfejeren tage ud og undersøge sagen. Hvis klagen skønnes at være berettiget, kan kommunen kræve, at generne bliver bragt til ophør, eventuelt kan fortsat brug forbydes. Dette gælder både, pejse, brændeovne og tokammerkedler.

Boligen