Indeklima

Når du har tændte stearinlys i stuen får du et dårligere indeklima med for mange sundhedsskadelige partikler. Derfor skal du huske at lufte godt ud.

Afbrænding af levende lys
Miljø- og Fødevarestyrelsen rapporterede i 2017, at 39 procent af danskerne næsten dagligt tænder levende lys. Salget af stagelys blev ved samme lejlighed anslået til at være 45 mio. årligt. Det betyder, at vi danskere holder af levende lys i hjemmet, men hvad gør det egentlig ved vores indeklima?
Indeklimaet måles oftest på antallet af ultrafine partikler i luften. Ultrafine partikler har en størrelse på under 100 nm (nm = nanometer = milliardtedel meter) og anses som det mest sundhedsskadelige på grund af deres lille størrelse.  Madlavning i huset bidrager med udledning af partikler til indeklimaet, men Miljø- og Fødevarestyrelsen fortæller, at 60 procent af de ultrafine partikler målt i hjemmet stammer fra afbrænding af levende lys.
Miljø- og Fødevarestyrelsen informerer, at der ikke er opsat nogle sundhedsmæssige grænseværdier for partikler i indeklimaet. Studier tyder dog på, at et indeklima med høje koncentrationer af ultrafine partikler kan påvirke hjerte-kar-funktionen og lungefunktionen.

Hvad kan du gøre?
Hvis du vil undgå at forurene indeklimaet, kan du istedet for at bruge levende lys investere i LED eller andre elektriske lys. Disse lys afgiver ikke partikler, og du behøver heller ikke at bekymre dig om, at de vil sætte ild til noget. Hvis du ikke ønsker at undvære levende lys, så bør du vælge nogle, som har en rolig og ikke-sodende flamme. Derved kan du reducere partikeltallet fra levende lys betydeligt.
NB: Når du bruger led-lys med batterier, skal du huske at batterierne skal afleveres til farligt affald, når de ikke længere kan bruges.

Læs mere om risikovurderingen af levende lys på Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/apr/stor-partikeludledning-fra-levende-lys/
 

Fugtige stuer

De daglige aktiviteter som bad, madlavning og tørring af tøj afgiver fugt til hjemmet. Bolius (Boligejernes Videnscenter) anbefaler derfor, at man lufter ud i 5-10 minutter tre gange dagligt for at slippe af med fugten. Den anbefalede luftfugtighed i hjemmet er 30-60 %, hvor det er almindeligt at den er lavest om vinteren og højest om sommeren. Hvis man ikke har mulighed for at måle den relative luftfugtighed, kan man foretage et hurtigt tjek ved at tjekke sine vinduer: Det er almindeligt, at der er fugt på ruderne om morgenen, men fugten bør forsvinde hen ad dagen, ellers er dette et tegn på, at man skal lufte mere ud.

Ud over at lufte ud i hjemmet anbefaler Bolius også, at man lukker døren, når man er i bad, dropper sengetæppet, så fugten i sengen kan fordampe og varmer alle rum i hjemmet op til minimum 20 grader for at undgå kondens på væggene.

Hvad sker der, hvis man har for høj luftfugtighed?
Hvis ikke der luftes ud og luftfugtigheden derfor bliver høj, kan man få problemer med skimmelsvamp og husstøvmider.
Skimmelsvamp fremtræder som skjolder eller sorte pletter på væggene. Svampen kan være sundhedsskadelig og blandt andet forårsage hovedpine, irritation af øre-næse-hals region samt hoste og trykken for brystet. For at komme af med skimmelsvamp bør man vaske de synlige pletter med enten Hysan, Protoxskimmel, Rodalon eller Klorin. Hvis man er stærkt plaget af skimmelsvamp, bør man dog søge hjælp til bekæmpelsen hos professionelle.

Husstøvmider lever blandt andet af hudskæl fra mennesker og vil derfor oftest trives i sengen. De er meget små og man vil ikke lægge mærke til dem. Men hvis man udsættes for længe for husstøvmider, kan man udvikle allergi. Derfor er det vigtigt at lufte ud, da husstøvmider trives bedst, hvor der er varmt og fugtigt. Hvis luftfugtigheden holdes under 45%, vil husstøvmiderne tørre ud og dø, derfor anbefales det, at der luftes ud i soveværelset og at puder og dyner også luftes. Desuden anbefales, at man vasker sit sengetøj ved 50-60 grader hver anden uge.
Læs mere om fugt i hjemmet på Bolius hjemmeside: https://www.bolius.dk/fugt-i-sovevaerelset-16485/

Optænding i brændeovn

Optænding i brændeovne kan medføre et sundhedsskadeligt indeklima
Forkert optænding i brændeovne er skyld i de højeste målinger af sodpartikler i hjemmet. Røgen fra brændeovne er giftig og kan indeholde sundhedsskadelige stoffer som dioxiner, benzen, toluen, cyanid og kræftfremkaldende tjære. Partiklerne som udledes fra brændeovne er så små, at de let havner i lungerne og til og med i blodbanen. Her kan de fremkalde sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, astma, hoste, bronkitis og andre luftvejslidelser. Brændeovne er i denne sammenhæng vurderet til være skyld i ca. 160 hospitalsindlæggelser årligt.
Hvordan tænder man korrekt op i brændeovnen?
Brændeovne kan medføre et dårligt indeklima, når der opstår ufuldstændig forbrænding. Ufuldstændig forbrænding opstår, når brændet ikke brænder optimalt, for eksempel ved mangel på ilt. Fire vigtige råd for en optimal brændefyring er derfor:

  1. Tænd op i toppen af brændet. Læg to stykker brænde nederst og en håndfuld optændingspinde øverst. Placer optændingsblokke ved optændingspindene og start ilden her. På denne både mindsker du udledningen af partikler med 80%..
  2. Brug kun tørt ubehandlet træ. Fyr ikke med affald, reklamer eller behandlet træ, det indeholder skadelige kemikalier, som vil frigives ved afbrænding, som du derfor risikerer at få ind i hjemmet. Herudover bør du fyre med tørt træ, blandt andet for at reducere partikelforureningen og udnytte energien i træet ordentligt.
  3. Sørg for rigelig luft. Lad spjældet være åbent og sku først ned for luften, når ilden er blevet lysere. Derudover bør du fyre med lidt brænde af gangen og ikke med alt for store stykker træ. 
  4. Luft ud. Udluftning er altid godt, hvis man har en kilde til partikeludledning indenfor. Men åben kun de vinduer, som er længst væk fra brænderøgen, ellers lukker du bare røgen ind i hjemmet.

Læs mere om optimal brændefyring på siden om brændeovne eller tjek Bolius hjemmeside og læs mere om brændeovnes påvirkning af indeklimaet i hjemmet: https://www.bolius.dk/sundhedsproblemer-ved-braendeovne-og-pejse-17407/ https://www.bolius.dk/undgaa-roeg-i-stuen-naar-du-fyrer-op-i-braendeovnen-14685/
 

Boligen