Dræbersnegle

Ønsker du gode råd til, hvordan du kan forebygge eller bekæmpe dræbersnegle i din have?

Haveejernes mareridt!

– i form af den meget omtalte Iberiske Skovsnegl populært kaldet ”dræbersnegl”. Navnet menes at komme af, at sneglene er set æde døde artsfæller, men navnet passer dog også godt på sneglens glubende appetit på havens planter.

Optimale forhold

Fugtigt lunt vejr er optimalt for ”dræbersneglen”, så med de klimaændringer vi ser, kan vi regne med mange snegle - og da de reproducerer sig ganske effektivt, er de svære at komme til livs. Her et par gode råd: 

Forebyggelse

Hvis man hører til de heldige, der hidtil er sluppet for angreb, så undgå at få snegle til haven med inficerede planter, hvor der i plantejorden kan være snegleæg eller helt små snegle. Det lader i øvrigt til, at nogle (kunst)gødningsperler kan være vanskelige at skelne fra snegleæg – spørg dér hvor du køber dine planter, hvis du er i tvivl.
Hvis man har et uangrebet område af haven særlig kært, kan det evt. hegnes inde med sneglehegn. 

Bekæmpelse

Ved bekæmpelse er det en god ide at gå sammen med naboerne, så man får ryddet kvarteret. Indsamling er særlig vigtig i marts og juli, inden æglægningen begynder. Det kan f.eks. ske ved indsamling af voksne snegle 2–3 gange om ugen (helst dagligt). Fra august og efteråret ud kan man med fordel gennemgå haven for både snegle og æg. - Det kan f.eks. være under brædder, i vegetation og i hulrum i jorden. 

Indsamling, fælder og brug af naturlige fjender

Indsamling og aflivning af sneglene kan foregå manuelt (udstyret med handsker) og f.eks. en saks eller en spand med kogende vand. Hvis man ikke ønsker at have direkte kontakt med sneglene, kan en øl-fælde være en mulighed.

Sneglen kan bære sygdomsfremkaldende bakterier

Vær opmærksom på, at sneglen kan bære en række sygdomsfremkaldende bakterier. Man bør derfor beskytte sig med handsker eller bruge en tang ved håndtering af sneglen.

Sneglenes naturlige fjender

Støt sneglenes naturlige fjender med gode levevilkår. Der er en række fugle, padder, rovsnegle og pindsvin, som også spiser ’dræbersneglens’ æg og små snegle. De udvoksede snegle må vi dog selv tage os af.

Nogle arter af snegle er bedre end deres rygte

Alle andre snegle er ikke mere skadelige, end de altid har været – og vi har levet i fred og fordragelighed med dem i mange år. Bruger man kemiske midler mod dræbersnegle, kan man derimod ikke undgå, at der ryger nogle uskadelige med.
Effekt og bivirkninger af bekæmpelsesmidler og nematoder (små dyr, der angriber sneglene) er til diskussion, så brug hellere de øvrige nævnte metoder.
For at undgå udryddelse af uskadelige landsnegle har Skov- og Naturstyrelsen udviklet en simpel nøgle til identifikation af de almindeligste snegle i haven, se: www.skovognatur.dk 

Grønt IDÉcenter står til rådighed med gode råd om snegle og bekæmpelse.

Haven og naturen