Hvor gør jeg af mit regnvand?

Når det regner, ender meget regnvand fra tagrenden som spildevand i kloakken, hvilket både er belastende for miljøet og dyrt for samfundet.

Lokal håndtering af regnvandet på din grund

Der er mange gode grunde til at lave lokal håndtering af regnvandet på din grund:

Lokal håndtering af regnvand giver:

  • Øget grundvandsdannelse
  • Mindre risiko for spildevand i søer og åer grundet mindre pres på kloakker og rensningsanlæg
  • Mindre risiko for oversvømmelse af boliger; herunder kældre
  • Mere vand i landskabet, som giver mulighed for større biologisk mangfoldighed
  • Kontakte fordele – Det er muligt at få penge tilbage for udbygningen

Mere på gladsaxe.dk

Her kan du læse mere om, hvad du selv kan gøre: Finde gode regnvandsløsninger, nedsivningstilladelser m.m.

Regnvand på din grund
Haven og naturen