Invasive arter

Er du interesseret i at gøre en ekstra indsats for naturen; bekæmpe invasive arter eller på anden måde give naturen en håndsrækning, så kontakt os gerne for inspiration og råd.

Grønt IDÉcenter har fået lavet en folder om de mest almindelige invasive planter., som du finder i Gladsaxe Kommune. Det er alle planter, som ikke er hjemmehørende i Danmark, som som breder sig voldsomt og som gør det svært for andre planter at klare sig. Derfor er det en god idé at bekæmpe dem.

Nedenfor finder du flere links til artikler og rapporter om de tre invasive planter, bjørneklo, Pileurt og Gyldenris.

Bjørneklo

I Gladsaxe Kommune findes der blandet andet Bjørneklo ved Bagsværd Sø.

Læs mere om Bjørneklo på Miljøstyrelselsen.dk.

 

Pileurt

Pileurt en invasiv art, der ikke bare findes ved Bagsværd og Lyngby Sø, men efterhånden også i flere og flere private haver.

Læs rapporten "Japansk pileurt og kæmpe-pileurt"

Læs mere om Kæmpe-pileurt på Miljøstyrelsen.dk

Læs mere om Japansk pileurt på Miljøstyrelsens.dk

 

 

Gyldenris

Gyldenris finder du blandt andet, hvis du går en tur i den skønne Smørmose.

Læs mere om Gyldenris og hvorfor vi gerne vil bekæmpe udbredelsen på Miljøstyrelsen.dk

 

 

 

 

LundgyldenLundgylden bekæmpes i Høje Gladsaxe parken

Lundgylden har de seneste år vist sig at være invasiv i Gladsaxe Kommune. Særligt i Høje Gladsaxe Parken breder den sig med tætte bestande, og bekæmpes derfor her. Læs mere om Lundgylden og hvorfor vi gerne vil bekæmpe den. 

 

 

 

 

Gyldenris breder sig i disse årVild pastinak

Vild pastinak breder sig i disse år mange steder. Den minder om Bjørneklo, så lad være med at plukke den!
Læs mere om vild pastinak på Miljøstyrelsen.dk 

 

Haven og naturen