Lundgylden

I de senere år har planten lundgylden vist sig at være invasiv i Gladsaxe. Kommunen bekæmper nu planten i Høje Gladsaxe Parken, fordi den danner tætte bestande, som hurtigt fortrænger den naturligt hjemmehørende plantevækst.

Sådan genkender du Lundgylden

  • Det er en skærmplante med en højde på 50-150 cm.
  • Lundgylden blomstrer i perioden fra maj til midten af juni og da er blomsterstanden og plantens øvre dele iøjnefaldende gule, mens den nedre del af planten er grøn.
  • Bladene bliver mere og mere gule opefter, hvor de øverste blade er gulgrønne og omkranser stængelen. Bladene nederst på stænglen er savtakkede og grønne.
  • Stænglen er kantet og lysegrøn.
  • Samlet set er planten vanskelig at forveksle med andet, når man har lært den at kende.
  • Planten er i stand til at danne større bestande ved frøspredning.

Lundgylden er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, men oplyses af Miljøstyrelsen som værende indført før år 1700 som prydplante fra Sydeuropa, Nordafrika og SV-Asien.

Planten er under spredning i Danmark.

Bekæmpelse
Erfaringerne med bekæmpelse i Gladsaxe er endnu sparsomme, men vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden. Den foreløbige erfaring peger på, at den mest effektive indsats er optrækning af planten, når den er i blomst – men naturligvis inden den sætter spiringsdygtige frø.

Som ved mange andre invasive arter gælder det om at være årvågen og bekæmpe arterne i opløbet, - ellers kan det blive en krævende proces at slippe af med dem. Hold derfor godt øje med din have og den lokale natur.

Invasive arter