Komposter dit haveaffald

Gladsaxe Kommune har frem til årsskiftet 2018-2019 opfordret alle haveejere til at hjemmekompostere deres køkkenaffald og haveaffald. Vi anbefaler fortsat at hjemmekompostere haveaffald, men fra maj måned 2019 begynder vi at samle madaffald ind i parcel- og rækkehuse. Det giver en bedre udnyttelse af madaffaldet, da det bliver sendt til et biogasanlæg, der omdanner det til fossilfri energi og gødning til markerne. .

Fra 1. januar 2019 sælger kommunen derfor ikke længere kompostbeholdere til borgerne.

Haveaffaldet er der derimod en række fordele ved at kompostere selv og det kan man sagtens gøre uden en lukket beholder. Når haveaffaldet komposteres lokalt undgås udledning af CO2 ved transport og behandling af haveaffaldet, flest mulige næringsstoffer kommer tilbage i kredsløb og jorden tilføres vigtige humusstoffer.

Følgende kan med fordel komposteres i havekomposten:
• Blade.
• Græs (tørt og i små mængder, det kan med fordel i stedet bruges til jorddække).
• Blomster.
• Staudeafklip.
• Hækafklip og små kviste.
• Nedfaldsfrugt (små mængder).
• Strøelse (halm eller spåner) med gødning fra høns, marsvin og kaniner, men aldrig fra hund og kat!

Du bør undgå:
• Syge planter og ukrudtsfrø samt afklippede stængler og rødder fra pileurt. 

Tip:
• Husk rigelig med fugt i din kompost.
• Dæk eventuelt komposten med en presenning, det kan holde på fugten og forhindre, at gode næringsstoffer udvaskes.
• Komposteringen går hurtigere, hvis du en gang imellem blander materialet eller flytter det over i en ny bunke.

Behold også gerne grene i haven
Mange dyr vil sætte pris på en kvasbunke til at finde ly og redested. Du kan også fremstille et kvashegn også kaldet et faskinehegn ved at placere grene vandret mellem parvise lodrette pæle. Det kan f.eks. bruges til opdeling af haven i rum. Gennem årene vil grenene gradvis nedbrydes og kan blandt andet give muligheder for dyrelivet.

Hvis du alligevel skal af med haveaffald
Der er flere muligheder for at komme af med haveaffaldet. Se mere her link:https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug/oevrige_affalds-_og_genbrugsordninger/haveaffald

God fornøjelse med komposteringen!

Det er godt at kompostere haveaffaldet.

Mere om affaldshåndtering

På Gladsaxe.dk kan du læse om de mange genbrugs- og affaldsordninger vi tilbyder.

Mere om affaldshåndtering
Haven og naturen