Sorter dit affald

Vi danskere smider dagligt rigtig meget affald ud. Men vi kan gøre meget for at mindske mængden af affald ved eksempelvis at reparere og genanvende vores ting.

www.reparationsguiden.dk kan du få et overblik over, hvilke butikker og firmaer, hvor for eksempel dine gamle møbler, el-apparater og ure kan få nyt liv eller blive solgt videre til andre.

I Gladsaxe Kommune sorterer vi affaldet, så vi kan genanvende så meget som muligt. Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, kan du læse meget mere om Gladsaxes affaldssorteringsordning: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug

Komposter dit køkkenaffald - kompost er ’Det Sorte Guld’

Fordele ved at kompostere

 • Komposterer du det grønne affald fra køkkenet sammen med haveaffald, reducerer du mængden af affald, der skal bortskaffes som dagrenovation, og kan måske gå over til at få hentet skrald hver anden uge. Det kan give en besparelse for dig.
 • I stedet for at blive brændt af kommer stofferne i det grønne køkkenaffald tilbage i naturens kredsløb, hvor de naturligt hører hjemme.
 • Ved at kompostere får du gødning til haven så du måske kan undgå kunstgødning, som kan være livsfarlig for frøer og salamandre og generelt har større risiko for at blive udvasket til grundvandet.
 • Reduceret brug af kunstgødning betyder blandt andet mindre ressourceforbrug og mindre forurening og naturødelæggelse ved udvinding og fremstilling.   
 • De organiske forbindelser i komposten gavner jordstrukturen, giver næring til jordbundens nyttige mikroorganismer og øger humusindholdet i jorden.

Du kan købe en god lukket kompostbeholder billigt i Gladsaxe kommune. Se mere her: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug/oevrige_affalds-_og_genbrugsordninger/haveaffald/hjemmekompostering  

Tips til kompostering

Der er mange gode grunde til at kompostere dit have- og køkkenaffald. Først og fremmest får du gødning til haven og mere plads i din affaldsbeholder.
Det er ikke svært, hvis du blot husker nogle få gode råd, som at vende komposten med jævne mellemrum og holde en tilpas fugtighed.

Placering af beholderen

Placer beholderen i nærheden af huset, så du ikke skal gå så langt med det, der skal komposteres. Det kan dog være en fordel at have den stående lidt væk fra opholdsarealerne for det tilfælde, at det lugter lidt. Sørg også for, at der er plads omkring beholderen, så du kan komme til med en greb.

Når du starter

Start med at lægge et lag kviste i bunden af bunken/beholderen for at give luft til komposten. Findel haveaffaldet til under 10cm. Det giver lettere adgang for mikroorganismer og er nemmere at håndtere.

Hverken for vådt eller tørt

Det er en god idé ofte at blande ”vådt” køkkenaffald og tørt haveaffald med en greb. Affaldet skal nemlig hverken være for vådt eller tørt. Komposten er tilpas fugtig, når du kan trykke lidt vand ud, når du klemmer en håndfuld sammen. Hvis affaldet er for vådt, kan det begynde at rådne, og hvis det er for tørt, kan processen gå i stå. Du kan vande komposten, hvis det er nødvendigt.

Vend (stik) komposten

Cirka to gange om året bør du stikke komposten om – det vil sige blande den godt igennem. Tøm beholderen, bland indholdet og kom det tilbage i beholderen. Hvis du ikke komposterer i en lukket beholder, men i en kasse med to båse, kan du flytte indholdet fra det ene rum over i det andet og blande godt.

Kompostorm

Kompostorme er med til at give en hurtigere omsætning. Du kan købe kompostorme i mange planteskoler og havecentre. Du kan i 2013 også få udleveret kompostorme gratis på Plantebyttedag på Rådhuspladsen d. 11. maj.

Nødvendigt med ilt

Hvis komposten begynder at lugte surt, er det ofte, fordi den er for våd. De nyttige mikroorganismer kræver ilt. Hvis komposten er for våd, kommer der ikke ilt til, og forrådnelsesbakterier kan i stedet blive fremherskende. Så må du stikke komposten om og tilføre noget strukturmateriale fra haven (findelte kviste og grene), der danner luftlommer og sikrer ilten adgang.

Fluer

Små fluer i komposten er helt uskadelige, men er der mange, kan de være irriterende. Det hjælper at vende komposten ofte og eventuelt dække den øverste kompost med et par skovlfulde omsat kompost. Det sidste fremmer i øvrigt komposteringen.

Isoler beholderen om vinteren

Komposteringsprocessen kan fortsætte længere hen på vinteren, hvis du isolerer kompostbeholderen. Det kan du gøre med en isoleringsmåtte eller et gammelt tæppe.

På havenyts hjemmeside kan du læse mere om kompostering.

Hvad kan komposteres?

Du kan kompostere:

 • frugt- og grønsagsrester
 • nødde- og æggeskaller
 • kaffe- og tegrums, inklusive papirfilter
 • afskårne blomster, kasserede potteplanter (uden potte)
 • køkkenrulle uden tryksværte og uden kødsaft
 • strøelse og gødning fra (vegetariske) kæledyr (ikke fra hund og kat)
 • blade og græs hækafklip
 • og kviste nedfaldsfrugt

Du bør undgå at kompestere:

 • store mængder vådt græs-afklip (lad det tørre først og bland det med øvrigt affald i komposten)
 • syge planter og ukrudtsfrø skaller af citrusfrugter, med mindre de er økologiske.

Du må ikke kompostere:

 • mælkeprodukter
 • sovs, fiske- og kødretter
 • hele æg, både rå og kogte
 • aske

God fornøjelse med komposteringen!

Mere om hjemmekompostering

På Gladsaxe.dk kan du læse mere om hjemmekompostering og de mange andre genbrugs- og affaldsordninger vi tilbyder.

Mere om hjemmekompostering
Haven og naturen