Økologiske juletræer

Juletræer er en relativt stor eksportvare i Danmark. Der dyrkes omkring 8,5 millioner juletræer årligt. Hovedparten bliver eksporteret og kun cirka 2,5% dyrkes økologisk.

Hvorfor skal juletræet være økologisk?

Inden juletræerne plantes, fjernes al tidligere vegetation, og ukrudt fjernes normalt ved sprøjtning (evt. over flere gange)

Sprøjtes 3 gang om året

Herefter sprøjtes der cirka 3 gange om året mod ukrudt og insekter. I de sidste måneder inden juletræet bliver fældet, bliver træet gødet ekstra meget for, at det ikke skal blive misfarvet på grund af næringsstofmangel. Hvis træet bliver misfarvet eller er lidt skævt, er der ingen der vil købe det.

Sprøjtemidler og drikkevand!

Sprøjtemidlerne siver ned i grundvandet og kan true den fremtidige drikkevandsforsyning. Samtidig er den kraftige sprøjtning ødelæggende for alt andet biologisk liv.

Lad grisene afløse sprøjtemidlerne

Ukrudtet mellem træerne kan løses ved at lade dyr, oftest grise eller får, græsse mellem træerne. De sørger også for gødningen. På denne måde kan dyrene afløse sprøjtemidlerne.

Hvis du vil være med til at sikre drikkevandet i fremtiden -  så bør juletræet være økologisk.

Hvor kan jeg købe et økologiske juletræ?

Det nærmeste sted at købe et økologisk juletræ eller få økologisk mad til julen er Grantoftegaard i Pederstrup i Ballerup. www.grantoftegaard.dk

Jul