Lån en støjmåler

Vil du vide hvor meget støj, der er der hvor du bor? På grøntIDÉcenter kan låne en støjmåler.

Hvor meget støj er der?

Hos grønt IDEcenter kan du låne en støjmåler, der kan give en vejledende måling af støjbelastningen der, hvor du bor. Den har et simpelt betjeningstastatur og kan give både øjebliksmålinger og gennemsnitsmålinger.

Mål støjen over et par dage

Målingerne skal foretages på dage uden megen vind, regn eller sne.

Bemærk! Præcise støjmålinger bør foretages af professionelle med professionelt udstyr. Dette apparat er kun til at opnå et indledende indtryk af støj-belastningen.

Kontakt os i grøntIDÉcenter for at høre om støjmåleren er ledig

Kom og lån