3. del af afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø


29-06-2018

Tredje runde af dispensationer og tilladelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven er nu givet til det ansøgte projekt vedr. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø.


Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 29. juni 2018 meddelt en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 16 og § 17 til genhusnings- og byggefaciliteter ved Bagsværd Sø.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 27. juli 2018.

Læs mere her.Borger