Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Sneglehøj


29-06-2018

Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Sneglehøj


Gladsaxe Kommune meddeler dags dato dispensation til udvidelse af den eksisterende genbrugsstation inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen til Sneglehøj, der er en beskyttet gravhøj i Gladsaxe Kommune.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 27. juli 2018.

Læs mere her.Borger