Jurister: Magtfordrejning at nægte træfælder byggetilladelse


19-09-2019

Det vil være magtfordrejning, hvis Gladsaxe Kommune nægter en borger, som i strid med lokalplanen fældede træer på sin grund, en byggetilladelse. Til gengæld kan ejeren muligvis straffes for den lokalplanstridige fældning ved søen, mener Gladsaxes jurister, som nu undersøger mulighederne for sanktioner. Samtidig vil borgmesteren nu høre borgerne i området, om de ønsker en særlig beskyttelse af meget gamle træer i private haver.


Hele sagen startede i sidste uge, hvor Gladsaxe Kommune efter henvendelse fra beboere i området, gik ind og standsede en grundejer, som var i gang med at fælde træer ved Slotsparken 44 i Bagsværd. På det tidspunkt havde flere træer tæt på bredden ved Bagsværd Sø allerede måttet lade livet – træer, som var beskyttet af en lokalplan. Nu er spørgsmålet så, hvorvidt ejeren må fælde et enkelt træ, som ikke er beskyttet af fredning eller lokalplaner, og som står lige der, hvor ejeren har planlagt at bygge sit nye hus.

To separate sager
Fældningen har skabt både forargelse og ønsker om sanktioner hos både naboer og byrådsmedlemmer, og Gladsaxes jurister har brugt den seneste uge på at se på mulighederne for sanktioner. Vurderingen er, at der er tale om to separate sager. Den ene handler om ejerens ønske om at fælde et træ for at kunne bygge et hus på sin grund. Den anden om fældning af træer ved søen, hvor der ifølge lokalplanen skal være et skovagtigt præg.

Ifølge juristerne vil det være magtfordrejning, hvis kommunen nægter grundejeren byggetilladelse og dermed retten til at fælde det sidste træ, fordi han i strid med lokalplanen har fældet andre træer på sin grund. Derfor har grundejeren nu modtaget sin byggetilladelse og kan dermed lovligt fælde det ene træ, som står der, hvor huset skal bygges.

Til gengæld arbejder juristerne videre med at afdække mulighederne for at sanktionere over for borgeren for at have fældet fem træer på den del af grunden, som ligger ned til søen, og som derfor er beskyttet af lokalplanen. For eksempel undersøges det, om grundejeren kan tvinges til at genplante nye, store træer som erstatning for de fældede træer.

Borgmester vil overholde loven og høre borgerne
Gladsaxe Byråd ønsker at passe godt på sin natur og har netop vedtaget en ny træpolitik. Gladsaxes borgmester Trine Græse er rigtig ærgerlig over sagen. Men hun holder på, at loven skal overholdes og håber samtidig, at ejeren vil samarbejde om at få genplantet nye træer på grunden til erstatning for de fældede træer. Samtidig ønsker hun en debat om, hvorvidt det skal være muligt at beskytte træer i private haver.

- Vi skal selvfølgelig overholde loven i den her sag, og så skal vi se på, om der er noget, vi kan gøre, for at sikre flere af vores meget gamle træer i kommunen, også dem, som står i de private haver. Vi har et villaområde i Bagsværd, som tidligere har været en del af Aldershvile Slotspark, og hvor der derfor står nogle meget gamle træer rundt om i haverne. Derfor har jeg nu bedt om, at vi laver et borgermøde eller en byvandring i området med borgere og politikere og tager en drøftelse af, om der generelt er et ønske om at beskytte de meget gamle træer, som står i nogle af disse private haver. Hvis der er det, vil jeg meget gerne tage det op i Byrådet og se, om vi kan finde et flertal for sådan en beslutning. Er der det, vil vi i så fald være den første kommune i landet, som går så vidt for at passe på sine træer, siger Trine Græse.Borger