grønt IDÉcenter og Den Grønne Guide

Du kan henvende dig til grønt IDÉcenter og få kyndig vejledning på en lang række miljø-, natur- og ressourceområder.

Om grønt IDÉcenter

I grønt IDÉcenter giver vi dig inspiration og vejledning til miljørigtige handlinger i hverdagen.

Du er velkommen til at komme forbi centeret eller ringe til os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan foretage miljørigtige handlinger i hverdagen. Vi tager også gerne imod ideer til miljøfremmende projekter eller emner du mener, der bør komme på dagsordenen i Gladsaxe Kommune.

Vi kan eksempelvis hjælpe dig med spørgsmål om:

  • Energibesparelser i dit hjem
  • Kemi i produkter
  • hvordan undgår jeg kemi i haven?
  • håndtering af regnvand
  • hvordan komposterer jeg mit køkkenaffald?
  • hvad kan jeg gøre for at tiltrække fugle og sommerfugle til min have?

Året rundt har du som borger i Gladsaxe Kommune mulighed for at deltage i grønt IDÉcenters aktiviteter, foredrag og kurser. Lokale foreninger, der arbejder med miljørelaterede emner, har også mulighed for at låne vores mødelokaler.

Se hvilke muligheder du har for at indgå i miljø-aktiviteter knyttet til grønt IDÉcenter.

Den Grønne Guide

Den Grønne Guide er centrets udfarende kraft. Han beskæftiger sig med en række aktiviteter rettet mod borgere, skoler og institutioner i kommunen.Den Grønne Guide fungerer også som koordinator for de lokale Agenda 21 grupper og andre græsrodsbevægelser, som ønsker det, omkring konkrete arrangementer. Grøn Guide er ansat af Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, mens kommunen finansierer løn m.m.

Den Grønne Guides tilbud til borgerne fremgår af hjemmesiden : www.ggglx.dk


Den Grønne Guide kan blandt andet tilbyde:

  • Foredrag til borgergrupper, institutioner osv.
  • Hjælp til at søge miljøinformationer
  • Hjælp til at komme i forbindelse med andre miljøinteresserede
  • Hjælp til planlægning af kampagner, miljøture m.m.