Adgang til Lokalhistorisk Afdeling

Tirsdag 04. juli 2017

Fra 11. september til 23. oktober er arkivet helt lukket pga. ombygning. Vi får nye lofter, ligesom resten af biblioteket.