Gladsaxebasen

Gladsaxebasen er en fortegnelse over alt det, du kan finde i Gladsaxe Byarkivs samlinger. Der er alt det, du forventer i form af for eksempel sognerådets forhandlingsprotokoller, sager om fattigvæsen, skolevæsen mv. Der er også alle overraskelserne. Epidemiudvalgets sager, rationering, Bagsværd Roklubs sager, arkitekttegninger fra Jensen Møllers hånd, skattelister med lige så mange oplysninger som folketællinger og meget mere.

Vil du have lidt vejledning forinden, du går i Gladsaxebasen?