2001-2016: Bristende bobler og nytænkning

Omkring år 2000 blev først Bagsværd Torv med År 2000 Pladsen og siden Søborg Torv renoveret. Søborg Torv fik bygget trappe og bassiner, hvor der tidligere havde været parkeringspladser. En fin park med slyngede stier blev anlagt foran kollektivhuset. Det stod færdigt i 2001, men torvet manglede stadig liv. Derfor blev det vedtaget i byrådet i 2008, at der skulle bygges en café. Café Engelhardt slog dørene op i sommeren 2013. Bagsværd Torv blev i sommeren 2016 forskønnet med store plante- og blomsterkummer.

15. december 2002 stod Bagsværd Svømmehal klar til indvielse. Hallen var påbegyndt under borgmester Ole Andersen, som ikke nåede at se bygningen færdig inden sin alt for tidlige død i 2002. Karin Søjberg Holst overtog embedet og åbnede hallen. Bagsværd Svømmehal er tagnet af Niels Sigsgaard fra arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard. Tanken om en svømmehal i Bagsværd var dog ikke ny. Den var faktisk hele 30 år gammel. Den nye hal fik blandt andet udspringsbassin med klatrevæg, rutsjebane og modstrømsanlæg. Plus saunaer i forbindelse med omklædningsrummene og mange andre raffinementer.

Også Mørkhøj har nu fået egen idrætshal. Gyngemosehallen er en multihal med både springgrave, stortrampoliner, fasttrack og en pomfritgrav. Desuden rummer hallen fitness og motionsrum, hvor der kan dyrkes zumba, pilates, yoga mv. Gyngemosehallen har også et stort rytmeområde. Hallen med fem tilhørende bygninger, er forbundet med gangbroer og blev indviet i 2012.

Et af de projekter, som borgmester Karin Søjberg Holst har videreført fra sine forgængere, er erhvervskvarterernes fornyelse og Agenda 21. I Buddinge er der et ofte overset erhvervsområde, der strækker sig fra rundkørslen langs Buddingevej til Buddinge Station. Området fik et stort løft, da den gamle trælasthandel ved siden af stationen blev revet ned og erstattet med den nuværende bygning, hvor Kvickly flyttede ind i stueetagen i 2014. På Turbinevej i Mørkhøj Erhvervskvarter ligger kommunens genbrugsstation. Den blev oprettet allerede i 1986, to år før de fleste andre kommuner fik lignende steder til sortering og genbrug af borgernes affald. Genbrugsstationen drives i samarbejde med Vestforbrænding. I 1986 var der 16 containere på pladsen. Det antal er mangedoblet i dag.

Agenda 21 er miljøsikring. Men også klimatilpasning er nødvendig i vore dage med de voldsomme skybrud. Gladsaxe Kommune, Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen har klimasikret et meget stort område omkring Marielystbebyggelsen, Gladsaxe Idrætspark og Høje Gladsaxe. Overordnet hedder det VANDPLUS. For eksempel er en tidligere bowlinghal omdannet til kombineret regnvandsbassin og legeplads. Langs Marielystbebyggelsen er der lavet en række åer/vandløb og etableret en hel lille sø. I projektet indgik også regnvandsbedene langs Vandledningsstien og forskellige tiltag i Høje Gladsaxe. Projektet blev afsluttet i 2015.

I 2006 spillede Gladsaxe Teater sin sidste forestilling. Men i 2008 lykkedes det at genåbne teatret som et egnsteater. Nu med navnet Gladsaxe Ny Teater og Kaspar Rostrup som leder. Teatret kunne desværre fortsat ikke tiltrække nok tilskuere, så i maj 2010 lukkede det for alvor, og de mange kælderrum med kulisser og meget andet blev tømt. Noget blev solgt. Andet foræret væk. Teatersalen med scene og stole blev demonteret, ligesom Svend Wiig-Hansens markante skulpturer på teaterbygningen blev taget ned.

Næsten samtidig med at Gladsaxe Teater spillede sidste forestilling, begyndte en helt ny forestilling i Gyngemosen. I juni 2005 var borgmester Karin Søjberg Holst ude ved TV-byen og tage første spadestik til det byggeri, der samlet betegnes som Gyngemoseparken. I 2008 flyttede ledelsen af privathospitalet Hamlet en del af hospitalets aktiviteter ud i den gamle TV-by i Mørkhøj. I første omgang lå hospitalet i TV-byens forhenværende hovedbygning, og der var stadig også hospitalsfaciliteter på Frederiksberg. Omkring 2010 blev det nuværende hospital bygget, hvor der tidligere havde været filmstudier. Hamlet blev i 2011 en del af Aleris, som var og er Nordens største private hospitalsaktør. Hospitalet hedder i dag Aleris/Hamlet. Der bygges fortsat nye boliger i Gyngemoseparken.

Også på børne- og ældreområderne er der sket en masse. Omsorgscentret Egegården, som blev bygget i 1985, stod i 2008 færdigudvidet med i alt 129 plejeboliger, et stort dagcenter, et demensdaghjem, et centralkøkken samt en café. Ved siden af Egegården ligger Egegårdsvænge, som består af 256 ældrevenlige boliger. I Mørkhøj blev Omsorgscentret Rosenlund indviet i 2001.

I Bagsværd blev den første nybyggede skole i Gladsaxe i 33 år taget i brug i 2013. Bagsværd Skole ligger, hvor førhen Søndergård Skole lå. Den nye skole opfylder nutidens krav om grupperum, mødelokaler, lys, luft og farver. Skolens indearealer er lyddæmpede, så også gangarealerne kan bruges til at arbejde i. Som et led i at forny og forbedre kommunens skoler er flere skoler slået sammen og ombygget. Ved skoleåret 2011/12 blev den gamle Egegård Skole omdøbt til Gladsaxe Skole. Den gamle Gladsaxe Skole blev taget ud af brug og sat til salg. Grønnemose Skolen er også et nyt tiltag. Den blev til ved sammenlægning af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole i 2012 og er en helhedsskole med en idræts- og bevægelsesprofil. At der er tale om en helhedsskole betyder i praksis, at den lokale fritids- og ungdomsklub samt et værested blev lagt sammen med skolen allerede i 2011. I 2012 blev Værebro Skole omdøbt til Skovbrynet Skole. Skovbrynet Skole har siden 2015 kørt en international profil, kaldt Go Global, som et led i projektet ”Verden i børnehøjde” under Globale Skolepartnerskaber.