Aflevering af private arkivalier

Gladsaxe Byarkivs Lokalhistoriske Afdeling rummer alt det, som borgerne kommer med. Vi modtager gerne jeres gamle grundejerforeningsarkiv, spejdernes dagbøger, idrætsklubbernes papirer og alt muligt andet, der viser, hvordan det er at være borger i Gladsaxe.

Vi siger ja tak til det meste, når det gælder papirarkivalier, dog går grænsen ved større firmaarkiver, som vi ingen mulighed har for at opbevare. Hvis der der i mod er bevaret fire regnskabsbøger fra købmandsforretningen på hjørnet, vil vi gerne have dem. Hvis du har noget, som du synes kan være af interesse for andre og for eftertiden, så ring til Eva Molin på 39 57 61 01 og fortæl om det.

Arkivalier omfatter ikke genstande! Vi er et arkiv og ikke et museum. Vi har én lille montre, og et lidt større depotrum. Bedstefars seler, et flot flintøksehoved og lignende genstande, uanset om de har med Gladsaxes fortid at gøre, kan ikke afleveres på Gladsaxe Byarkiv. Du kan spørge Museet på Kroppedal, om de vil have dem, for de dækker også Gladsaxe Kommune på det museale område, fordi vi ikke selv har et museum i Gladsaxe.