Dokumentation fra folkeregisterkort

Har du brug for at dokumentere bopælsoplysninger?
Gladsaxe Byarkiv kan undersøge folkeregisterkort for Gladsaxe Kommune for perioden fra 1924 til 1978 mod betaling.

Hvad kan oplysningerne bruges til?
Oplysninger om enkeltpersoner i folkeregistre bestilles typisk af offentlige myndigheder eksempelvis i forbindelse med pensionssager.
Oplysningerne anvendes også af privatpersoner til slægtsforskning og lignende.

Folkeregisterkort 1924-1978 - Hvilke oplysninger indeholder de?
Folkeregistrene indeholder bopælsoplysninger og andre personrelaterede oplysninger.
Folkeregisterkortene er forløberen for CPR-registret.
Gladsaxe Byarkiv har modtaget folkeregisterkort for perioden 1924-1978 fra Gladsaxe Kommune. 
Oplysninger nyere end 1978 skal som hovedregel søges på Folkeregisteret i Borgerservice i kommunen.

Det skal du vide på forhånd
Arkivet skal bruge en række oplysninger for, at undersøgelsen kan iværksættes:

Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Angivelse af, hvornår personen har opholdt sig i kommunen
 • Navn på den eftersøgte person (fulde navn samt eventuelle tidligere navne)
 • Personens fødselsdato

Omhandler undersøgelsen en gift kvinde, skal ægtefællens navn i den relevante periode også oplyses

Følgende oplysninger er ønskelige:

 • Forældres navne
 • Bopælskommune ved det 15. år
 • Bopælskommune i 1978
 • Adresseoplysninger i øvrigt

Pris: En undersøgelse i folkeregisterkortene koster 545 kr.


Det må du se
Folkeregisterkort rummer oplysninger om private forhold.
Fristen for, hvornår arkivalierne bliver umiddelbart tilgængelige, bestemmes af arkivloven.
Folkeregistre indeholder oplysninger om rent private forhold.
De er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det må du se - om adgangsregler og ansøgning

Oplysninger om andre personer
På grund af folkeregisterkortenes anvendelighed for blandt andre slægtsforskere er det muligt at bestille en undersøgelse med henblik på at få en række oplysninger fra folkeregisterkortene.

En undersøgelse i folkeregisterkortene koster 545 kr.

Adgangen til oplysninger i folkeregisterkortene er dog betinget af, at den person, man ønsker oplysninger om, er død, samt at oplysningerne er ældre end 30 år og ikke findes i CPR.

Er kriterierne for adgang opfyldt, kan du få følgende oplysninger om den efterspurgte person:

 • Samtlige navne
 • Fødselsdato og sted
 • Civilstandsdatoer og sted
 • Adresser med angivelse af til- og fraflytningsdatoer
 • Slægtsskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn og fødselsdato

Vær opmærksom på, at det ikke gælder for nulevende slægtninge.

Via folkeregisterundersøgelsen kan vi undersøge en persons adresser indtil 1978 og efterfølgende henvises til folkeregistret i den pågældende kommune, som vurderer, om den nuværende adresse må oplyses.

Vilkår for undersøgelsen
Gladsaxe Byarkiv vil på baggrund af de modtagne oplysninger gennemgå de relevante folkeregisterkort med henblik på at finde de ønskede oplysninger.

Undersøgelsen foretages på følgende vilkår:
Gladsaxe Byarkiv undersøger de relevante folkeregisterkort for personen og finder de oplysninger, der er registreret på kortene i Gladsaxe Kommune.
Er personen flyttet til en anden kommune, oplyses det til hvilken kommune.
Herefter kan ansøgeren kontakte Rigsarkivet (Statens Arkiver) eller den pågældende kommune for yderligere oplysninger om personen.