Arkivlovens tilgængelighedsfrister

Arkivloven fastsætter frister for, hvornår offentlige arkivalier er tilgængelige.


Tilgængelige efter 20 år:

  • De dele af Gladsaxe Kommunes arkivalier, der er afleveret til Gladsaxe Byarkiv, er tilgængelige for enhver, når de er 20 år gamle
  • Arkivenheder, som omfatter sager inden for strafferetsplejen, er tilgængelige, når de er 20 år gamle

 Tilgængelige efter 50 år: 

  • Arkivalier, der omfatter myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om en sag bør føres, er tilgængelige, når de er 50 år gamle

 Tilgængelige efter 75 år:

  • Arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold.
  • Registre, der er omfattet af lov om offentlige myndigheders registre