Dispensationsvilkår

En betingelse for, at Byarkivet giver dispensation fra Arkivlovens tilgængelighedsfrister er, at ansøgeren underskriver en erklæring om at ville overholdede vilkår, der fastsættes for benyttelse af arkivmaterialet:

  • At materialet kun benyttes til det formål, der er angivet i ansøgningen
  • At tilladelsen er personlig, og derfor kun gælder ansøgeren
  • At fortrolige oplysninger ikke uberettiget må offentliggøres, videregives elle udnyttes på anden måde.

En oplysning er fortrolig, når den betegnes som sådan ved lov eller anden gyldig bestemmelse, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige offentlige eller private interesser.

Desuden fastsættes specielle vilkår i hvert enkelt tilfælde. De afhænger af det formål, der er angivet for benyttelse af arkivalierne og af en vurdering af arkivaliernes karakter.

Overtrædelse af dispensationsvilkårene straffes i henhold til arkivlovens kapitel 12 § 51.