Forskel på dispensation og aktindsigt

Når der søges dispensation efter arkivloven enten til slægtsforskning, forskning eller af privat interesse, vil tilladelsen, hvis den gives, normalt gælde hele sagen, men på bestemte vilkår.

Når aktindsigt søges efter forvaltningsloven, skal ansøgeren være part i sagen.

Adgangen til aktindsigt er omfattet af en række undtagelsesbestemmelser, jf. kap. 4, § 12 – 15.

Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle ret til indsigt i myndighedernes sagsbehandling. Undtagelser herfra er anført i lovens kap. 3, § 12 – 14.

Tilladelse til aktindsigt gives uden vilkår, og træffes af den myndighed, der har ansvaret for den pågældende sag.

Forvaltningslovgivningens aktindsigtsregler eksisterer parallelt med arkivlovens tilgængelighedsregler samtidig med, at de også supplerer hinanden. Arkivlovens tilgængelighedsregler har således den funktion, at de giver adgang til materiale, der ifølge aktindsigtsreglerne kan være omfattet af undtagelsesbestemmelser. Det sker enten ved dispensation, eller hvis materialet er blevet umiddelbart tilgængeligt efter arkivlovens tilgængelighedsfrister på 20 eller 75 år.

Læs her, hvilke love, der giver mulighed for aktindsigt.