Hvilke love giver mulighed for aktindsigt

Forvaltningsloven (Lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) giver den person, der er part i en sag, mulighed for aktindsigt. Loven gælder dokumenter oprettet efter 1. oktober 1964.

Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen) giver alle mulighed for at søge aktindsigt i myndigheders sagsmateriale, der er oprettet efter 1. januar 1971. Undtaget er bl.a oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, forhold vedr. statens sikkerhed og myndigheders interne papirer.

Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandlingen af personoplysninger, med senere ændringer, se lov nr. 639 af 12. juni 2013) giver borgeren ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, der databehandles om vedkommende. Loven trådte i kraft 1. juli 2000.

Arkivloven (Lov nr. 1050 af 17. december 2002 med ændringer,  se lov nr. 1170 af 10. december 2008 og lovbekendtgørelsen nr. 1035 af 21. august 2007) giver ligesom persondataloven borgeren ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger. der er databehandlet om vedkommende og afleveret til arkiv.