Brandforsikring i Gladsaxe

Se vejledning med skærmklip men uden links her

 

Brandtaksationerne er lagt ud i Arkivalier Online (AO) hvor du søger under ”find ejendom” og ”brandforsikring”. Gladsaxe hørte under Københavns Amt og  Sokkelund Herred, ergo er arkivet Sokkelund-Smørum Branddirektorat. Tryk plus ved ”register til brandforsikringsprotokol, Sokkelund Herred” og vælg bind B. Registerbindet er alfabetisk og dækker navngivne steder, altså primært gårde!

På opslag 2, under A, står f.eks Aldershvile med tilliggende p. 877, 80 og 81. Hvilket reelt betyder side 877, 880 og 881! På opslag 182 og 184 i samme protokol vises henholdsvis side 877, 880 og 881, og her står, hvad det mere præcist er, der er blevet forsikret. Vi følger Aldershviles hovedbygning på side 877 og noterer, at den har forsikringsnummer 54 og taxationsnumrene 2056.2 og 3858.1. Nu er vi klædt på til at gå i selve brandtaksationsprotokollen.

Tryk på krydset ud for ”Brandtaksationsprotokol, Sokkelund Herred (1800-1858)” og kig på numrene. Først står et årstal, så et taksationsnummer. Vi har ingen årstal men hele to taksationsnumre. 2056.2 må være i protokollen, der hedder 1839 1692 – 1842 2177 og sandelig, på opslag 245 er brandtaksationen for Aldershvile fra 1841.

Nærlæser vi, får vi at vide, at en nærmere beskrivelse af hovedbygningen kan læses i brandtaksationsforretningen af 20. april 1792. Det er til gengæld 3858.1, som er på opslag 110 i protokollen 1855 3741 – 1856 3990. Denne taksation er fra 2. juni 1856 og fortæller, at nu er Aldershvile bygget delvist om og derfor får vi også en nøjere beskrivelse af ejendommen.

Men hvad med den ældre taksation fra 1792? Hvis vi i stedet for Sokkelund-Smørum Branddirektorat søger på Københavns Amt under ”arkiv”, får vi en række valgmuligheder for at finde ældre taksationer. Og her er en ældre, sogneopdelt række fra 1767-1799, hvor taksationen uden tvivl ville have været at finde i protokollen fra G-K, men blækket er stærkt falmet fra 1790-1793, og på mange sider simpelthen fuldstændig væk, så den taksation finder vi ikke længere.

Vi vil selvfølgelig også gerne op i tid, men registret for Gladsaxe til nyere taksationer ses ikke på AO. Se i stedet en kopi af registret her! Det er i matrikelnummerorden, og Aldershvile er matrikel 14 Gladsaxe Sogn, Bagsværd By. Henvisningen siger E, 216.

Forsikringsprotokollen ligger i AO og på opslag 244 findes Aldershvile. Vi får at vide, at hovedbygningen, som nu kaldes ”Slottet”, er forsikret 3. april 1866 og forsikringsnummeret er 256. Herfra skulle vi kunne gå til brandtaksationsprotokollen for Sokkelund Herred 1858-1903, som er årstalsinddelt, klikke ind på protokollen under 1866 og finde forsikringsnummer 256.

Desværre fungerer det ikke, hvilket formodentlig skyldes, at der ikke blev lavet nogen ny beskrivelse af slottet ved forsikringstegningen, sådan at der ikke er mere at finde fra 1866 end det, forsikringsprotokollen nævner.

Registeret til Sokkelund Herreds brandtaksationer i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger efter cirka 1872 er gået tabt. Gladsaxe Byarkiv har rekonstrueret registret for Gladsaxes vedkommende ved at bladre sig igennem vurderingsprotokollerne C til Y + 21 til 37 + undersøgelsesprotokollen og notere alt vedrørende Gladsaxe. Registeret til Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger for Gladsaxe kan du få her!

Undersøgelsesprotokollen finder du i Rigsarkivets database Daisy. Skriv nordre birks branddirektorat i søgefeltet, og protokollen er klar til at blive bestilt frem til Rigsarkivets læsesal.

Protokollerne er fordelt i pakker i dag og står i Rigsarkivets højlager på Kalvebod Brygge. Så du skal bestille dem frem, hvis du vil se vurderingsprotokollerne. De ældste står under Københavns Amts Nordre Birks branddirektorat  og fra 1902 til 1926 står de under Frederiksberg Branddirektorat.

Du kan også gå på Gladsaxe Byarkivs Lokalhistoriske Afdeling, for vi har fotokopier af ALT vedrørende Gladsaxe fra 1875 til 1895. Fra 1895 til 1901 er vurderingsprotokollerne forsvundet. Fra 1901 til 1917 har vi fotokopier af alle vurderinger af navngivne steder. Såsom Hareskov Kuranstalt og Aldershvile. I 1918 og 1919 har vi kopier af ALT vedrørende Gladsaxe, det svarer til vurderingsprotokol bind 30 og 31. Fra 1920 til 1926 er det atter kun de navngivne steder, vi har kopier af, hvorimod alle udstykninger til parcelhuse, villaer, sommerhuse, gartnerier og så videre skal ses på rullefilm på Rigsarkivets læsesal.

 

Skrevet af Eva Molin